24. veljača 2016.

Projekt za promociju obrtništva i povezivanje obrtnika

lider.media
lider.media

Projekt je vrijedan 265,6 tisuća kuna, od čega 95 posto ili 250,6 tisuća kuna financira EU, a preostalih pet posto Zagrebačka županija i Obrtnička komora Zagreb

Projektom "In Poduzetnik - Interaktivna baza podataka poduzetnika" želi se pomoći u promociji obrtništva, olakšati komunikaciju i potaknuti povezivanje obrtnika, što će im pomoći i u jačanju konkurentnosti, istaknuto je u srijedu na predstavljanju projekta čiji je korisnik Zagrebačka županija.

- Projekt je vrijedan 265,6 tisuća kuna, od čega 95 posto ili 250,6 tisuća kuna financira EU, a preostalih pet posto Zagrebačka županija i Obrtnička komora Zagreb (OKZ), kazala je voditeljica projekta Gordana Radonić.

Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013., a trajat će do kraja srpnja ove godine. Radonić kaže kako je projekt sada na pola puta te vjeruje da će biti ispunjeno sve što je projektom planirano i zadano. Kako je objasnila, projektom se planira ojačati veza i suradnja između poduzetnika, kao osnovne ciljne skupine projekta, i potpornih poduzetničkih institucija (obrtničke komore, udruženja obrtnika i poduzetnika itd), jedinica lokalne i regionalne samouprave te obrazovnih institucija, konkretno strukovnih srednjih škola na području županije. Tako će se između ostalog održati 15 radionica s 200 učenika u osam gradova Zagrebačke županije.

Projekt predviđa 32 promotivne kampanje kroz izradu i pilotiranje nove jedinstvene baze podataka o poduzetnicima u Zagrebačkoj županiji, poticanje obrazovanja za poduzetništvo i cjeloživotno učenje, sudjelovanje na sajmovima u pet gradova Zagrebačke županije, organiziranje tri konferencije s ciljem promoviranja projekta, itd.

Cilj je promotivne kampanje potaknuti poduzetnike na upis u interaktivnu bazu podataka, a očekuje se da bi u nju bilo upisano oko 2000 poduzetnika. Interaktivna baza, koja će biti dostupna na web stranicama Zagrebačke županije, omogućit će pristup ažuriranim podacima o poduzetnicima i obrtnicima, pretraživanje obrta po nazivu, vlasniku, djelatnosti, olakšanu komunikaciju između obrtnika i poduzetnika i potpornih institucija, praćenje aktivnosti obrtnika itd.