26. srpanj 2012.

Što donosi novi kolektivni ugovor za državne službe?

Hrvatska je Vlada na današnjoj sjednici prihvatila nacrt kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dodatak tom kolektivnom ugovoru, što bi, nakon procedure i na sindikalnim tijelima, trebalo omogućiti da se novi kolektivni ugovor za državne službe potpiše idući tjedan.

Vlada i sindikati državnih službi su u četiri kruga pregovora dogovorili tekst novog kolektivnog ugovora, koji bi vrijedio iduće četiri godine, i tekst dodatka kojim su regulirani izuzeci, odnosno praktična neprimjena u ovoj i idućoj godini nekih jednokratnih materijalnih prava, kazao je potpredsjednik Vlade Neven Mimica.

Ističe kako su i u novom kolektivnom ugovoru za državne službe zadržana sva postojeća prava, vezano za primjerice osnovicu, koeficijente, postotak dodatka na koeficijente ovisno o godinama staža. Izmjene su dogovorene u dijelu naknade za prijevoz, a kako bi se, kaže Mimica, osigurala ta naknada za one koji stvarno koriste javni prijevoz ili osobni automobil.

Dodatkom novom kolektivnom ugovoru regulirana je neisplata nekih materijalnih prava u ovoj i idućoj godini - neisplata regresa za 2013. godinu, neisplata božićnice u 2012. i 2013. godini, smanjenje dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj sa 170 na 150 kuna u ovoj i idućoj godini, smanjenje osnovice za jubilarne nagrade u 2013. godini (sa 1.800 na 900 kuna za radnike koji napune 10, 20, 30 i 40 godina staža).

Dogovorene su, a suglasnost Vlade dobile su i izmjene dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama. Taj je sporazum predviđao rast osnovice za plaće državnih službi nakon što dva tromjesečja za redom bude zabilježen rast BDP-a veći od 2 posto i to automatski, odmah u sljedećem tromjesečju, a sada je dogovoreno da to ne bude odmah po isteku drugog kvartala za redom, nego od početka iduće godine.

To, objašnjava Mimica, znači da se primjerice nakon rasta BDP-a u prvom i drugom tromjesečju jedne godine za više od 2 posto, osnovica automatski ne bi mijenjala u trećem kvartalu te godine, nego početkom sljedeće godine.

Postojeći Kolektivni ugovor za državne službenike istječe zadnji dan ovog mjeseca, 31. srpnja. Mimica je podsjetio kako za tri dana na snagu stupa novi Zakon o reprezentativnosti kojim je uz ostalo regulirano i da se produljena primjena tog, kao i svih drugih kolektivnih ugovora ograničava na tri mjeseca. Vladino prihvaćanje novog kolektivnog ugovora omogućava da se, nakon procedure i u tijelima sindikata državnih službi, taj dokument i službeno potpiše idući tjedna, kazao je.