Korona i biznis
16. travanj 2012.

Stroža pravila AZTN-a za davatelje potpora

lider.media
lider.media

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je novi Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim potporama.

Osim što je propisala oblik i sadržaj, kao i način prikupljanja podataka o potporama, Agencija je novim Pravilnikom obvezala sve davatelje potpora u Hrvatskoj da joj dostavljaju podatke o korištenju i učincima dodijeljenih državnih potpora. Agencija je utvrdila temeljem kojih podataka i informacija će se ubuduće pratiti korištenje i učinkovitost potpora, a o tome će kroz godišnja izvješća o državnim potporama Agencija obavijestiti Sabor i javnost, kažu u AZTN-u.

Prema novom Pravilniku, davatelji moraju jasno utvrditi ciljeve državne potpore, neovisno o tome radi li se o programu državne potpore ili o pojedinačnoj potpori te definirati polaznu vrijednost (postojeće, zatečeno stanje) koja predstavlja temelj za određivanje cilja državne potpore. Uz to, davatelji Agenciju izvještavaju i o iznosu sredstava namijenjenih za provedbu određenog programa potpora ili za pojedinačnu potporu. Ako se radi o višegodišnjim programima ili pojedinačnoj potpori koja se dodjeljuje za razdoblje duže od jedne godine, davatelj mora navesti ciljeve koji se namjeravaju postići u svakoj godini dodjele potpore, kao i podatak o iznosu sredstava koja su namijenjena za te svrhe u svakoj godini provedbe programa.

Kako bi se omogućilo praćenje rezultata i učinaka svake dodijeljene potpore davatelj je dužan izabrati odgovarajući pokazatelj odnosno jedan ili više kriterija kojima će mjeriti učinak svake potpore. Taj se pokazatelj može iskazati brojčano (u apsolutnom iznosu ili relativno) ili opisno. Agenciju davatelj mora izvijestiti o rezultatima dodijeljene državne potpore, odnosno dostaviti podatke o ostvarenju postavljenog cilja postavljenog programom ili pojedinačnom državnom potporom.

Ocjena uspješnosti programa potpore odnosno pojedinačne potpore izražava se kao odnos između postavljenog cilja i ostvarenog rezultata dodijeljene potpore, dok se učinak potpore iskazuje kao odnos između ostvarenog rezultata programa potpore ili pojedinačne potpore i uloženih sredstava odnosno iznosa državne potpore. Pravilnik sadrži detaljne upute i objašnjenja kako bi se davateljima potpora omogućila i olakšala dostava podataka o korištenju i učinkovitosti potpora.

- Stav je Agencije da se uspostavom preglednog i učinkovitog sustava praćenja korištenja i učinaka dodijeljenih državnih potpora, može postići bolja kontrola financijskih sredstava koji se kroz potpore usmjeravaju u gospodarstvo, ali i potaknuti nužne promjene u politici državnih potpora, u kojoj će se one, više nego do sada, usmjeravati prema horizontalnim ciljevima kojima se potiče rast cjelokupnog gospodarstva - kažu u AZTN-u.