21. lipanj 2012.

Svi zainteresirani do 9. srpnja mogu reći što misle o novom zakonu o pošti

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture do 9. srpnja provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o poštanskim uslugama, izvijestili su iz tog ministarstva.

Nacrt je izradila radna skupina sastavljena od predstavnika tog ministarstva i Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), a prigodom njegove izrade uzete su u obzir primjedbe i prijedlozi davatelja poštanskih usluga s kojima je prethodno raspravljen radni tekst nacrta prijedloga zakona. Donošenje novoga zakona o poštanskim uslugama predstavlja zakonodavnu mjeru iz Plana usklađivanja zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom EU za 2012.

Novim zakonom u potpunosti će se preuzeti pravna stečevina EU sadržana u Trećoj poštanskoj direktivi, što se ponajprije odnosi na uređivanje potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga od 1. siječnja 2013., osiguravanje obavljanja univerzalne usluge te određivanje načina financiranja obveze obavljanja univerzalne usluge.Najvažnija pitanja, koja se predlažu urediti novim zakonom obuhvaćaju ukidanje isključivih prava (monopola) na obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga, način određivanja jednog davatelja univerzalne usluge na cijelom području Hrvatske, podjelu poštanskih usluga na univerzalnu uslugu i ostale poštanske usluge, mehanizam financiranja univerzalne usluge u Hrvatskoj (putem kompenzacijskog fonda, iz državnog proračuna), omogućivanje pristupa mreži davatelja univerzalne usluge drugim davateljima poštanskih usluga, konsolidatorima i korisnicima usluga.

Zakonom se želi urediti postupak rješavanja sporova, koji provodi HAKOM, između korisnika usluga i davatelja poštanskih usluga na jednostavniji i jasniji način za obje strane u sporu, zatim dati prava i obveze obavljanja univerzalne usluge Hrvatskoj pošti na cijelom području Hrvatske na razdoblje od 15 godina, uz predviđeni mehanizam preispitivanja uvjeta obavljanja univerzalne usluge te prenijeti ovlasti inspekcijskog nadzora nad obavljanjem poštanskih usluga sa središnjeg tijela državne uprave u nadležnost regulatornog tijela - HAKOM-a.