Korona i biznis
18. lipanj 2014.

Tatjana Prenđa Trupec v.d. ravnateljice HZZO-a

liderhrt
liderhrt

Vlada je imenovala Tatjanu Prenđu Trupec vršiteljicom dužnosti ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Leo Šunjić imenovan je pomoćnikom ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Vedran Čardžić izvršiteljem dužnosti pomoćnika ravnatelja HZZO-a za zdravstvenu zaštitu, a Jasminka Storjak imenovana je vršiteljicom dužnosti pomoćnice ravnatelja za ekonomske poslove.

Tatjana Prenđa Trupec od ožujka 2013. bila je zamjenica ravnatelja HZZO-a. Završila je E-MBA studij na Cotrugli Business School, diplomirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 1998., završila Akademiju za politički razvoj Vijeća Europe, EU Executive sudij na VERN-u i Barcelona Course of Health Financing Svjetske zdravstvene organizacije.

Od 2008. godine radila je kao konzultantica za Svjetsku banku u pripremi i nadzoru Justice System Support Projekta, te kao IT expert EU Delegacije za kontrolu natječajne dokumentacije, evaluaciju i provođenje projekata financiranih iz sredstava EU. Radila je i kao savjetnica Ministra zdravstva RH prilikom ugovaranja centralnog informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite (CEZIH-a) 2003., te na informatizaciji pravosuđa kao savjetnica državne tajnice i članica pregovaračkog tima za poglavlje 23. Pravosuđe i ljudska prava zadužena za IT pitanja.

Aktivna je članica eHealth Network tijela za eZdravstvo EU kao predstavnica Hrvatske, management boarda udruge EHTEL te ad-hoc radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije za izradu Informacijske strategije Europe.