19. prosinac 2012.

U 37 godina nije utemeljen niti jedan veliki industrijski kompleks

lider.media
lider.media

Gospodarska kriza se radikalizira, a njeno prevladavanje ne svodi se isključivo na financijski aspekt već iziskuje uspostavu novog gospodarskog modela, rekao je Nadan Vidošević, predsjednik HGK na susretu ‘doručak s inovatorima i novinarima’ održanom u HGK.

Cilj susreta bio je prezentacija inovatora i njihovih velikih uspjeha na međunarodnim i domaćim izložbama inovacija u ovoj godini.

Nadan Vidošević je naglasio da je prirodno težiti poslovnim postignućima te se potvrđivati i u ostalim segmentima života ali za to nema univerzalnog recepta uspjeha. - Slična situacija je i s državama od kojih su neke postale visoko razvijene poput Singapura ili Finske, a neke se nalaze na marginama svjetskog gospodarskog poretka. Države su izuzetno složeni entiteti pri čemu je u svijetu oko 500 do 600 naroda, a osnovano je samo 200 država ali taj proces kao što vidimo i dalje traje - rekao je Vidošević. Nadodao je kako država ne može riješiti sve probleme ali može i treba osigurati poticajno okruženje za rad inovatora i općenito kreativaca koji stvaraju novu dodanu vrijednost. Nužni su sustavni poticaji za djelovanje talentiranih i inovativnih pojedinaca čija eventualna pasivizacija ili nedovoljna iskorištenost ima kratkoročne i dugoročne negativne posljedice za gospodarski prosperitet. Pri tome valja naglasiti da je rad inovatora svrsishodan odnosno društveno poželjan samo kada se inovacije komercijaliziraju. Nekada je kreditno zaduživanje pratila visoka inflacija od koje su pojedinci imali korist ali je takva situacija za državu dugoročna bila loša jer se krediti nisu koristili za razvoj realnog sektora te stvaranje vrijednosti.

- Osim Petrokemije koja je pokrenuta prije 37 godina u Hrvatskoj nije utemeljen niti jedan novi i veliki industrijski kompleks. Inovatori su ključni element za stvaranje novih proizvoda koje moramo prije svega sami kupovati kao naše inovativne i kvalitetne proizvode a to im je ujedno važna referenca za proboj na strana tržišta. Uz pomoć domaćeg znanja i kreativnosti možemo u relativno kratkom vremenu stvoriti prosperitetno društvo i snažne multinacionalne korporacije a takav primjer pruža nam Finska i Nokia - zaključio je Vidošević.

Tajana Kesić Šapić, direktorica Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj HGk istakla je da je Zajednica za inventivni rad Hrvatske gospodarske komore osnovana je 1997. godine i od tada aktivno predstavlja inovatore, poduzetnike i druge subjekte zainteresirane za razvoj inventivnog rada te komercijalizaciju inovacija. Zajednica djeluje u okviru Centru za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj, Hrvatske gospodarske komore, kao neprofitna, dragovoljna organizacija, a broji 160 članica.

Aktivnosti Centra za poduzetništvo, inovacija i tehnološkog razvoja u promociji inovacija u 2013 su brojne a jedna od njih je izrada brošure ‘Budimo inovativni’. Brošura će predstaviti 50 najboljih, komercijaliziranih hrvatskih inovacija. Pružit će se stručna pomoć u pribavljanju sredstava u okviru Vladinih programa poticanja malog gospodarstva te savjetodavna pomoć u vezi financiranje poduzetničkih inovacijskih projekata. Osigurat će se supokroviteljstvo na slijedećim sajmovima u zemlji i inozemstvu; Međunarodni salon industrijskog vlasništva ‘Arhimed’ Moskva, Rusija; Sajam inovacija ‘Palexpo’ Ženeva, Švicarska; Sajam inovatora ‘Inpex’ Pittsburgh, Amerika; Međunarodni sajam Ideja, inovacija i novih proizvoda ‘iena’ Nimberg, Njemačka; Britanski sajam inovacija ‘BIS’ London, Engleska; Sajam inovacija ‘Arca’ Zagreb, Hrvatska; Izložba 37. hrvatskog sajma inovacija ‘Inova’ Zagreb, Hrvatska; Innova Fair ‘Eureka’ Brisel, Belgija.

Tajana Kesić Šapić je napomenula da će se pokrenuti novi projekt pod nazivom ‘Inovativne misije’. U suradnji sa Vijećem Zajednice za inventivni rad, a na osnovu prijedloga inovatora odabrano je pet tržišta ( Engleska, Rusija, Belgija, Katar, Turska) na kojima će se dodatno predstaviti hrvatski inovatori. Specifičnost ove manifestacije unaprijed su dogovoreni B2B sastanci za inovatore. U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Poslovno inovacijskim centrom BICRO, Zajednica za inventivni rad će nastaviti organizirati sastanke Poslovno- znanstvenog kluba koji imaju svrhu unaprijediti poslovnu suradnju između akademske zajednice i poduzetništva, a sadržaj sastanaka obuhvaća predstavljanje uspješnih tržišnih projekata temeljenih na suradnji između znanstvenika i gospodarstvenika .Organizirat će se međunarodne konferencije o inovacijama u okviru sajma inovacija ‘Inova’ koja će se održati u listopadu 2013. u Zagrebu.

Dr.sc. Stjepan Car predsjednik Udruge inovatora Hrvatske predao je Nadanu Vidoševiću diplomu i plaketu u znak zahvale za sustavnu podršku HGK inovatorima te udrugama inovatora. Tom prigodom dr.sc. Stjepan Car je naglasio važnost inovacija nastalih unutar poduzeća jer su generator korporativnog razvoja svuda u svijetu. Ta se strategija provodi i u Končaru a rezultati su vidljivi.

Skupu su se obratili i sami inovatori odnosno predstavnici inovativnih tvrtki koji su pohvalili podršku HGK inovativnom radu te su naglasili važnost zajedništva ne samo za razvoj inovatorstva već i društva u cjelini. Istakli su važnu ulogu domaćeg tržišta odnosno njegove potražnje za inovativnim proizvodima jer se tako pored ostalog stječu reference neophodne za inozemnu ekspanziju. Ujedno inovacije su ključna karika za razvoj njihovih poduzeća i sticanja prepoznatljivosti na tržištu.