07. lipanj 2016.

U akciji "Gost" ugostitelji "olakšani" za 185,5 tisuća kuna

Turistička inspekcija u suradnji s drugim inspekcijama u dvije ovogodišnje akcije "Gost" u travnju i svibnju obavila je 297 nadzora nad turističkim lokacijama i objektima, pri čemu su na ‘licu mjesta‘ naplaćene 104 kazne u ukupnom iznosu od 185,5 tisuća kuna, izvijestili su u utorak iz Ministarstva turizma.

Akcija "Gost" dio je ovogodišnjeg plana rada Turističke inspekcije Ministarstva turizma, a dvije su akcije - 18. i 19. travnja te 19. i 20. svibnja, provedene s Carinskom upravom Ministarstva financija te sanitarnim inspektorima Ministarstva zdravlja na frekventnim prometnim i turističkim lokacijama (autobusnim i željezničkim kolodvorima, trajektnim i zračnim lukama, magistralnim pravcima, nacionalnim parkovima te izletištima i odmorištima). U tim akcijama, uz 42 turistička inspektora, sudjelovalo je 111 carinskih službenika te 86 sanitarnih inspektora.

Osim naplaćenih kazni na licu mjesta, inspektori su podnijeli i 44 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka te donijeli četiri prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 7.500 kuna. Također, inspektori su donijeli i 46 upravnih rješenja, od čega su se 43 odnosila na rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka, a tri na zabranu pružanja ugostiteljskih usluga, jer su pružane suprotno odobrenju nadležnog ureda.

- Najčešće nepravilnosti bile su neisticanje obavijesti o podnošenju prigovora potrošača/gostiju/turista, cijena usluga, obavijesti o zabrani usluživanja odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića i drugih pića ili napitaka koji sadrže alkohol maloljetnicima, neizdavanje računa ili izdavanje netočnog, nečitkog ili nevidljivog računa, a velik dio se odnosio i na neispunjavanje propisanih minimalnih uvjeta, vezanih uz nedostatke u opremljenosti sanitarnih prostorija, ističu iz Ministarstva.

Inspektori su utvrdili i da se povrede propisa u ugostiteljskim objektima događaju najčešće zbog nevođenja brige da pri svakom uvođenju novih jela, pića i napitaka, odnosno pružanju novih ugostiteljskih usluga treba pripaziti i na obveze ugostitelja koje pritom nastaju (utvrđivanje novih normativa, cjenika), odnosno da se oprema i uređaji u sanitarnim prostorijama za goste, kao i u kuhinjama i prostorijama za pripremu jela, moraju konstantno nadgledati i nedostaci redovito otklanjati.