08. studeni 2012.

Vesna Gašpar nova ravnateljica HAKOM-a

lider.media
lider.media

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije izabralo je i imenovalo Vesnu Gašpar ravnateljicom HAKOM-a u četverogodišnjem mandatnom razdoblju koje počinje početkom iduće godine, a završava krajem 2016.

Sadašnji ravnatelj, dr.sc. Dražen Lučić, obnašat će dužnost do isteka svog mandata, odnosno do 31. prosinca ove godine.Vesna Gašpar je diplomirala elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te je zaposlena u HAKOM-u. Svojim radom u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije i zakonskim prednicima (Zavod za telekomunikacije, Hrvatska agencija za telekomunikacije) od 2002. godine pridonijela je razvoju liberalizacije i regulacije tržišta elektroničkih komunikacija u RH. Sudjeluje u brojnim međunarodnim aktivnostima poput pripreme pregovora o pravnoj stečevini EU ili radu europskih tijela nadležnih za elektroničke komunikacije. Stručnjak je za regulaciju tržišta.