06. srpanj 2015.

Više od 34 tisuće dugotrajno blokiranih subjekata duguje više od 24 milijarde kuna

Krajem svibnja u Hrvatskoj je bilo 48.014 blokiranih poslovna subjekta s 28,08 milijardi kuna neizvršenih osnova za plaćanje, a u blokadi su bili i računi 322.702 građana s ukupno 33,3 milijarde kuna nepodmirenih dugovanja, pokazuju podaci koje je u ponedjeljak objavila Financijska agencija (Fina).

U usporedbi s travnjem, broj građana s blokiranim računima u svibnju je porastao za 373, odnosno za 0,1 posto, dok su njihova ukupna dugovanja povećana za pola milijarde kuna, odnosno za 1,5 posto. Podaci Fine pokazuju i da je svibanj s blokiranim računima završilo 400 poslovnih subjekata manje u odnosu na travanj, što predstavlja pad za 0,8 posto. No, iznos njihovih nepodmirenih obveza je istodobno porastao, i to za 0,3 posto, odnosno za približno 80 milijuna kuna. Samo s osnove otvaranja predstečajnih postupaka, navode iz Fine, iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u svibnju ove godine je smanjen za 67,6 milijuna kuna, a broj dužnika manji je za 41 subjekt. Na godišnjoj razini, pak, broj blokiranih poslovnih subjekata na kraju svibnja bio je manji za 16,5 posto ili 9.466 subjekata, a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje smanjen je unazad godinu dana za 13,6 posto, odnosno za 4,4 milijarde kuna.

Među blokiranim poslovnim subjektima i u svibnju ove godine dominiraju oni u dugotrajnoj blokadi, dužoj od 360 dana, i to i po broju i po iznosu blokade. U dugotrajnoj je blokadi, naime, krajem petog mjeseca ove godine bilo 34.889 subjekata, što je udio od 72,7 posto u ukupnom broju tvrtki s blokiranim računima, a na takve se poslovne subjekte odnosi i 86,7 posto ukupnog duga, odnosno više od 24,3 milijarde kuna. Također, i dalje više od dvije trećine blokiranih poslovnih subjekata ili njih 32.116 nema niti jednog zaposlenog, a dugovanja takvih tvrtki, u iznosu većem od 19,6 milijardi kuna, čine 69,9 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje krajem svibnja ove godine.

Od ukupno 48.014 blokiranih poslovnih subjekata, s ukupno 40,935 zaposlenih, manje od polovine su pravne osobe, no na njih ‘otpada‘ najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje, 73,4 posto. Krajem svibnja je u blokadi tako bilo 22.985 pravnih osoba, koje imaju ukupno 17.768 radnika, a imaju više od 20,6 milijardi kuna ukupnih dugovanja. Istodobno je blokirane račune imalo i 25.029 fizičkih osoba (obrtnici i slobodna zanimanja), a njihove nepodmirene obveze iznosile su 7,46 milijardi kuna.