20. travanj 2015.

Visia Croatica: Zahtjev za ispravak objavljenih informacija

lider.media
lider.media

Obraćamo vam se u zastupanju naše stranke Visia Croatica d.o.o. sa sjedištem u zagrebu, Ulica baruna Trenka 4

Uvidom u stranice vašeg internet portala na adresi http://liderpress.hr/blogovi/bar-code/imam-viziju-velike-prijevare-/ i http://liderpress.hr/biznis-i-politika/hrvatska/donacijski-biznis-s-imunoloskim/ utvrdili smo kako ste dana 19. i 21. ožujka 2015. godine objavili informacije koje štete pravima i interesima naše stranke, te sukladno odredbama Zakona o medijima u zakonskom roku podnosimo zahtjev za ispravak objavljenih informacija kako slijedi.

Visia Croatica inicijativa je građana koja je radi kupnje i razvoja Imunološkog zavoda d.d. Zagreb u okviru pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske utvrdila način udruživanja svih fizičkih i pravnih osoba u oblik komanditnog trgovačkog društva, a sve iz razloga kako bi Imunološki zavod d.d. i dalje ostao u vlasništvu građana Republike Hrvatske.

Svi članovi inicijative Visia Croatica najoštrije odbacuju sve navode kako je osnivanje komanditnog društva i poduzimanje drugih radnji radi prikupljanja novčanih sredstava pokrenuto radi prijevare komanditora i zadržavanja prikupljenih novčanih sredstava, a kako potpuno neistinito navodite u objavljenom tekstu. Iz svih dosadašnjih javno objavljenih informacija, dostupnih isprava, te aktivnosti Visia Croatica, sasvim je vidljivo kako su potpuno neosnovani svi navodi Lider media d.o.o. navodnom pokušaju počinjenja kaznenog djela. Visia Croatica građanima Republike Hrvatske nikada nije savjetovala i navodila iste na sudjelovanje u inicijativi uplatom donacija, a kako se to pogrešno navodi u tekstu, već upravo suprotno, pozvala je i dalje poziva sve građane Republike Hrvatske na uplatu komanditnih uloga. Štoviše, Visia Croatica je na jasan i cjelovit način javno objavila sve načine sudjelovanja u inicijativi bilo u obliku donacije bilo u obliku uplate komanditog uloga u komanditnom društvu. navodi objavljeni od strane Lider media d.o.o. u potpunosti su paušalni, neutemeljeni i u suprotnosti s činjenicama. Pogrešnim i jednostranim tumačenjem činjenica i objavljivanjem potpuno netočnih zaključaka grubo se krše pravila novinarske struke o profesionalnom i objektivnom informiranju javnosti, a javnost dovodi u zabludu. Visia Croatica osobito neprihvatljivim smatra iznošenje osobnog stava i mišljenja autora teksta obzirom isti nije uložio niti elementarnu pažnju prilikom čitanja javno dostupnih informacija, već ej iznio osobno stajalište utemeljeno na potpuno pogrešnom shvaćanju i tumačenju činjenica, i očito s namjerom da plemenitu i časnu inicijativu potpuno neutemeljeno izvrgne javnom ruglu i pogrdi, a ne objektivnom informiranju javnosti, stoji u zahtjevi inicijative Visia Croatica.