20. rujan 2014.

Vlada europske zahtjeve predstavlja kao vlastite ideje

Novi porezni potezi koji rasterećuju rad, a opterećuju imovinu, ubiranje PDV-a po naplaćenom, ne fakturiranom računu tek su dio zadataka na koje smo se obvezali Europskoj komisiji u sklopu procedure prekomjernog deficita. Do kraja 2015. Vlada mora ispuniti još podosta zadaća.

Nekoliko novih poreznih poteza koji rasterećuju rad, a opterećuju imovinu, uz ubiranje PDV-a po naplaćenom, ne fakturiranom računu (za prihode do tri milijuna kuna), i najava ozbiljnije analize rashoda proračuna tek su dio zadataka na koje smo se obvezali Europskoj komisiji u sklopu procedure prekomjernog deficita. Osim pobrojanog Vlada do kraja 2015. godine mora ispuniti još podosta zadaća.

Obveze zbog procedure

Konkretno, do ožujka 2015. trebamo ojačati postupak planiranja proračuna, i to točnijim makroekonomskim i proračunskim predviđanjima; do listopada 2014. zakonski utemeljiti Povjerenstvo za fiskalnu politiku, ojačati njegovu neovisnost od svih proračunskih tijela, proširiti njegove ovlasti; pokrenuti postupak izvješćivanja i preispitivanja poreznih izdataka; smanjiti mogućnosti ranog umirovljenja, a do ožujka 2015. donijeti zakonodavstvo za ubrzavanje planiranog usklađivanja zakonski određene dobi za umirovljenje između žena i muškaraca te ubrzati planirano povećanje zakonski određene dobi za umirovljenje na 67 godina; ojačati troškovnu učinkovitost sektora zdravstva, uključujući bolnice; do ožujka 2015. provesti drugu fazu reforme Zakona o radu; provesti reviziju sustava određivanja plaća u cilju bolje usklađenosti kretanja u području produktivnosti i platnih uvjeta; do kraja 2014. izraditi planove za rješavanje neprijavljenog rada; do kraja 2014. provesti reviziju sustava poreza i naknada te predstaviti plan ponovne aktivacije neaktivnih i nezaposlenih osoba; ojačati učinkovitost i transparentnost sustava socijalne zaštite ujednačavanjem kriterija prihvatljivosti te povezivanjem podataka sa svih mjerodavnih razina i iz državnih tijela sustavom jedinstvenog novčanog centra; do ožujka 2015. utvrditi cilj za znatno smanjenje administrativnih zahtjeva, uključujući parafiskalne namete; do listopada 2014. predstaviti detaljan plan za upravljanje državnom imovinom 2015. (to je upravo učinjeno); osigurati da se poduzećima pod nadzorom države upravlja na transparentan i odgovoran način; učvrstiti sprečavanje korupcije u javnoj upravi i poduzećima u državnom vlasništvu; ojačati transparentnost i učinkovitost javne nabave na središnjoj i lokalnoj razini; do kraja 2014. učvrstiti ulogu trgovačkih sudova u praćenju transparentnosti i zakonitosti u primjeni korporativnoga predstečajnog postupka; preispitati obvezan test nesolventnosti/nelikvidnosti za pristup postupku predstečajne nagodbe i racionalizirati postupak stečaja s ciljem njegova skraćivanja; dopuniti reviziju kvalitete imovine i testiranje otpornosti na stres Europske središnje banke iz 2014., pokrenuti sveobuhvatnu provjeru portfelja namijenjenu posebno hrvatskom financijskom sektoru, s naglaskom na portfelje koji nisu obuhvaćeni postupkom ECB-a, a što uključuje ključne srednje i male banke.

Igranje s porezima

To je tek izvadak iz detaljno popisanih zadataka, od kojih je podosta njih, posebno onih popularnijih, vlast prisvojila kao vlastite ideje. Dok se nekima porezni potezi čine kao obrisi neke mini porezne reforme, HDZ-ova europarlamentarka Ivana Maletić nema razumijevanja za višegodišnje odluči-povuci vladanje.

- Vlada se igra s porezima, umjesto na papiru simulacije radi u stvarnosti. Povremenim poreznim izmjenama pokušava doći do koje kune više u proračunu i ne vidi da sve radi pogrešno. Na potrebu uvođenja plaćanja PDV-a po naplaćenim računima upozoravamo već dvije godine. Što je Vladu ponukalo da sada donese takvu odluku, što ih je sprječavalo da tom mjerom spase mnoge poduzetnike na vrijeme? U sklopu Europskog semestra 2014. Komisija preporučuje detaljnu analizu poreznog sustava i socijalnih davanja (preporuka br. 4), a u prvoj preporuci traži provedbu detaljne analize rashoda do ožujka 2015. Komisija je morala to preporučiti jer Vlada nema pod kontrolom državnu potrošnju, a u takvim je okolnostima upravljanje deficitom nemoguće - kritizira Maletić.

Bez obzira na to hoće li se vlast izvlačiti na EU ili će sebi prisvajati zasluge za dobre ideje, vremenu bez odluka, čini se, stigao je kraj.