01. listopad 2015.

Vlada u posljednji trenutak spasila Stečajni zakon

Vlada i ministar pravosuđa u posljednji su trenutak spasili Stečajni zakon. Na 258. Sjednici Vlade donešen je pravilnik kojim se utvrđuje način nagrađivanja stečajnih upravitelja. Taj je pravilnik Vlada bila obvezna donijeti 30 nakon što je Stečajni zakon stupio na snagu 1. rujna.

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić morao je prema istom tom zakonu donijeti nekoliko pravilnika. U Narodnim novinama s 30.9. objavljena su dva: Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja i Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja.

Prema prijelaznim odredbama Stečajnog zakona Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će pravilnike iz članka 13. stavka 2., članka 78. stavka 7., članka 82. stavka 2., članka 84. stavka 3. i članka 110. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. A riječ je o

- Pravilniku o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

-  Pravilnik o popisu jedinica financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku

- Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

- Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

- Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnog upravitelja metodom slučajnog odabira

-  Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

„Navedeni pravilnici prošli su proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te ih je ministar pravosuđa donio zaključno s 28. rujna 2015. godine i time ispunio zakonsku obvezu. Objavom u „Narodnim novinama“  računa se stupanje na snagu navedenih Pravilnika. Za pravilnike koji još nisu objavljeni, objava se očekuje najkasnije sljedeći tjedan“, objašnjavaju nam iz Ministarstva pravosuđa.