Aktualno Hrvatska

Vuk Vuković i Ivana Đurović dobitnici nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković

Foto: Ratko Mavar

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković dodijelila je, po osamnaesti put, nagrade za najbolje znanstvene radove. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50 tisuća kuna, diplomu i medalju dobio je Vuk Vuković, doktorand na Odsjeku za političke i međunarodne odnose Eveučilišta u Oxfordu za rad ‘The political economy of local govermment in Croatia: winning coalitions, corruption, and taxes’.

Vuković nastavlja s istraživanjima na temu korupcije i reizbora

– Ovo je bio nastavak mog istraživanja kojim se bavim na Oxfordu između korupcije i reizbora. Svakako da je nagrada poticaj da nastavim dalje u ovom smjeru jer je tema izuzetno zanimljiva – kazao je Vuković koji će ove godine predavati i držati vježbe na Oxfordu kao asistent iz ekonometrije. Poručio je mladima da važno u kojem smjeru se školuju, već da prate svoje želje i snove te da je uz predan rad uspjeh zajamčen.

U kategoriji studentskih radova nagradu od 15 tisuća kuna i diplomu dobila je Ivana Đurović, studentica Odsjeka za ekonomiju u Budimpešti (Central European University Budamešta), za rad ‘The effects of intercompany lending on the current account of selected economies in the Western Balkans’.

Đurović poručila mladima da istražuju jer postoje podatci koji mogu pomoći zaključcima za budućnost

– Planovi su da u budućnosti pončem raditi na doktorskom radu. Dobivena nagrada me potiče da nastavim istraživački rad na području Balkana jer sam iz Srbije, a studiram u Budimpešti. Mladima i budućim kolegama bih poručila da se bave istraživanjem jer postoji dosta podataka u kojima je skriveno nešto što svakako možemo iskoristiti da napravimo bolje zaključke za budućnost- zaključila je Ivana koja je radila u Narodnoj banci Srbije, a nakon master studija u Budimpešti omogućeno joj je da i dalje tamo radi.

Cilj Zaklade je, osim njegovanja uspomene na prof. dr. Hanžekovića, promicanje financijske znanosti te poticanje znanstvenika i stručnjaka, posebice mladih, da se bave tom znanstvenom disciplinom.

Ovogodišnji Odbor za dodjelu nagrade u sastavu Vlasta Bahovec (Ekonomski fakultet, Zagrebu), Anto Bajo (Institut za javne financije, Zagreb), Davor Kunovac (Hrvatska narodna banka, Zagreb), Tine Stanovnik (Ekonomski fakultet, Ljubljana) i Katarin Ott (Institut za javne financije, Zagreb) ocijenio je ukupno 23 prijavljena rada – 18 u redovitoj i 5 u studenstskoj kategoriji.

Komentari