17. listopad 2014.

Za sedam dana počinje javna rasprava o Zakonu o HGK-u, što se sve predlaže?

Novi prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori trebao bi u javnu raspravu za tjedan dana.

Prema neslužbenim informacijama, članstvo će biti dobrovoljno isključivo za male poduzetnike.

Novim zakonom predlagat će se da svaki član ima pravo glasa na izborima sa Skupštinu HGK, a taj način biranja uspostavio bi se tako da bi glas člana bio proporcionalan članarini koja se plaća.

Dakle, primjera radi, ako član HGK plaća članarinu 1 kunu, njegov glas vrijedi 1. Ako plaća 2 kune, glas vrijedi dva. I tako dalje. Također, namjera je da u Skupštini HGK po 15 posto čine mali i srednji poduzetnici.