22. svibanj 2012.

Zagrebačka županija daje 1.16 milijuna kuna za lovstvo

lider.media
lider.media

Zagrebačka županija dodijelit će 1.160.000 kuna subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva na svom području. Natječaj za dodjelu navedenih sredstava otvoren je do 31. listopada, odnosno u pojedinim slučajevima do 30. studenoga 2012.

Korisnici županijske subvencije i donacije mogu biti lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili državna lovišta na području Zagrebačke županije, kao i specijalizirane turističke agencije koje imaju sklopljen ugovor s lovozakupcima i koncesionarima za lovišta na području Zagrebačke županije.

Subvencije i donacije dodjeljivat će se za uzgoj i unos divljači u lovišta, unos trčke, uzgoj fazana i zeca običnog, osiguranje lovišta, sprečavanje šteta od divljači i na divljači, odstrel lisica, lovno streljaštvo, za ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih, adaptaciju i legalizaciju postojećih lovačkih domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači kao i za njihovu izgradnju, opremanje i adaptaciju. Također sredstva će se dodjeljivati i za uređenje objekta za obradu trofeja, uređenje streljačkog centra, razvoj lovnog turizma itd. Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 40.000 kuna, dok najviši ukupni godišnji iznos županijske donacije po korisniku iznosi 170.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj do 31. listopada 2012. Važno je napomenuti kako je natječaj za uzgoj zeca običnog i uzgoj fazana otvoren do 30. studenoga 2012. Zahtjevi će se rješavati prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava.