23. studeni 2016.

Zbog nesređenih evidencija prihod od komunalne naknade manji za oko 20 posto

Na 26. Forumu poslovanja nekretninama, koji je danas u hotelu Westin okupio 450 stručnjaka u prometu nekretnina, razgovaralo se o budućnosti toga sektora u Hrvatskoj. Sudionici su se složili da je pri donošenju novih zakona potrebno uključiti struku kako bi se kvalitetno sagledale i predvidjele sve posljedice te pravovremeno umanjila mogućnost negativnih učinaka na većinu građana, odnosno na ukupno gospodarstvo.

Potpredsjednik HGK za turizam, trgovinu i financije Josip Zaher, otvarajući Forum istaknuo je velik značaj Komore u regulaciji posredovanja prometa nekretninama. Kazao je da je stručne ispite za agente posredovanja u prometu nekretnina koje Komora provodi dosad položilo 3000 osoba i da na hrvatskom tržištu djeluje 897 pravnih i fizičkih osoba – posrednika u prometu nekretninama. Dodao je da je Udruženje poslovanja nekretninama HGK u svom radu iniciralo donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina 2007. „Pozdravljamo napore predlagatelja odluka da reguliraju ovo područje. Potrebni su odlučni potezi, u suradnji sa strukom, kako bi ovo tržište funkcioniralo bolje te kako bi gospodarstvenici zadobili veće povjerenje potrošača“, istaknuo je Zaher.

Udruženje poslovanja nekretninama HGK u svom je radu iniciralo donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina 2007.

Direktorica Sektora za trgovinu HGK Ema Culi istaknula je da posrednici smatraju kako je u izmjenama važećeg Zakona o posredovanju u prometu nekretnina potrebno dodatno urediti kaznene odredbe, odnosno napraviti diferencijaciju između visine kazni za različite povrede Zakona, a kazne za trgovačka društva i obrte treba izjednačiti. „Kazne za one koji posluju, a nisu upisani u Registar posrednika, trebaju biti drakonske. Potrebno je urediti odredbe koje reguliraju rad posrednika iz EU i neke inozemne agencije koje su postale nelojalna konkurencija domaćim posrednicima“, istaknula je Culi. Predložila je i pojednostavljivanje zapošljavanja agenata koji će biti plaćeni po učinku te uvođenje instituta „pomoćnik agenta posredovanja u prometu nekretnina“ u Zakon o posredovanju u prometu nekretnina.

Stambeno pitanje

„Prijedlogom novog Zakona, utvrđivanje poreza na promet nekretnina bilo bi brže i učinkovitije. Kod oporezivanja nekretnina, važno je smanjenje porezne stope s današnjih 5 na 4%, uz istovremeno ukidanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje“, istaknula je zamjenica ravnatelja Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan te dodala da se prijedlogom cijeli prihod od poreza na promet nekretnina prepušta jedinici lokalne samouprave. Dodala je da bi novi Zakon trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja Milan Rezo govorio je o primjeni Zakona o građenju i postupku ishođenja dozvola. Istaknuo je da je Hrvatska u tom segmentu blizu najrazvijenijih gospodarstava EU. „Procedure u Njemačkoj traju od četiri do osam tjedana, a u Hrvatskoj od četiri do pet tjedana“, kaže Rezo.

Posrednike u prometu nekretnina o sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT) u RH upoznao je Željko Sarić iz Financijskog inspektorata RH Ministarstva financija. „Procijenjeni volumen pranja novca na godišnjoj razini u svijetu iznosi oko 900 milijardi dolara, a dva do pet posto BDP-a čini novac od nezakonitih aktivnosti“, istaknuo je Sarić.

Pomoćnica ministra pravosuđa Renata Duka govorila je o postupku stjecanja prava vlasništva nekretnina za strane pravne i fizičke osobe u RH.

Nesređene evidencije

Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela, Stalne službe u Sesvetama, Općinskoga građanskog suda u Zagrebu Ana Marija Končić, kazala je da se još u praksi događaju problemi u provođenju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1997. te da na tome treba raditi. „Prema podatcima studije koja je izrađena za potrebe Projekta uvođenja Katastra zgrada u RH, procjena je da na području Hrvatske postoji 3,1 milijun zgrada s 1,5 milijuna stanova, vrijednosti oko 10 milijardi eura. Postoji i procjena da je zbog nesređenih evidencija o zgradama i stanovima prihod od komunalne naknade manji za oko 20%, što predstavlja značajna sredstva“, istaknula je Končić te navela da je nužno što prije upisati sve zgrade i njihove posebne dijelove uz jasno propisane procedure koje treba pojednostavniti, ubrzati i unificirati.

Prema podatcima studije koja je izrađena za potrebe Projekta uvođenja Katastra zgrada u RH, procjena je da na području Hrvatske postoji 3,1 milijun zgrada s 1,5 milijuna stanova, vrijednosti oko 10 milijardi eura

O provođenju mjera energetske učinkovitosti i mogućim uštedama govorio je Tomislav Ilić iz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Najčešće nepravilnosti u nadzorima kod posrednika su nevođenje evidencije o posredovanju u prometu nekretninama, nedostavljanje prijave HGK o promjeni podataka koji se upisuju u Registar u roku od 30 dana te obavljanje djelatnosti posredovanja bez ishođenja rješenja mjerodavnog Ministarstva“, ustvrdila je Mladenka Perić iz Sektor za nadzor Carinske uprave, Ministarstva financija govoreći o poslovima i ovlastima carinskih službenika i o nadzoru nad posrednicima u prometu nekretnina.

Na Forumu, koji tradicionalno organizira Udruženje poslovanja nekretninama, predstavljeno je i tržište nekretnina u Njemačkoj.