01. siječanj 2013.

Zelenim kreditom u zeleni dom

Od promoviranja pojma energetske učinkovitosti do certificiranja zgrada te kreiranja zelenih kredita za kupnju energetski učinkovitog doma ili adaptacije već postojećeg prošlo je vrlo kratko vrijeme.

Hrvatske banke, u skladu s praksom europskih, prije nešto više od dvije godine počele su nuditi zelene kredite građanstvu, gospodarstvu, državnim institucijama i jedinicima lokalne uprave te investitorima obnovljivih izvora energije, a kamate su povoljnije nego za redovne kredite. 

Prema planovima Europske unije i direktivi donesenoj 2009. godine udio energije iz obnovljivih izvora trebao bi iznositi 20 posto u potrošnji energije zemalja članica do 2020. godine. U skladu s tim u EU je poraslo ulaganje u obnovljive izvore energije iz vjetra, sunca, vode, biomase i bioplina.

U Hrvatskoj bi, do kraja 2020. godine, 13,6 posto ukupno proizvedene energije trebalo biti iz obnovljivih izvora. Hrvatske banke prepoznale su potencijal obnovljivih izvora energije, čemu pridonosi i klimatska raznolikost Hrvatske, te ponudile zelene kredite.Prve zelene kredite namijenjene poticanju energetske učinkovitosti na hrvatskom tržištu, prije dvije i pol godine, počela je davati Zagrebačka banka za kupnju energetskih učinkovitih stanova ili kuća koji troše po 50 kWh energije po metru četvornom. Stari objekti zasad troše četiri puta više energije, ali sve veće banke u Hrvatskoj u ponudi imaju zelene kredite ne samo za kupnju novih stanova nego i adaptaciju starih radi štednje energije. Zelenim kreditima financira se kupnja i ugradnja solarnih kolektora te drugih sustava iz obnovljivih izvora energije, ugradnja stolarije sa izostaklom, postavljanje termofasada... U Zagrebačkoj banci bilježe povećan odaziv klijenata za zelene kredite, kojima žele poboljšati kvalitetu stanovanja, živjeti zdravije i utjecati na očuvanje okoliša. Javnost je svakim danom sve educiranija i svjesnija potrebe štednje energije zbog mogućih poremećaja u opskrbi energentima, ali i stalnog i znatnog porasta cijene energije. - Od početka lansiranja zelenih kredita prije nešto više od dvije godine, u travnju 2010., u Zagrebačkoj banci i Prvoj stambenoj štedionici odobreno je oko 312 milijuna kuna zelenih stambenih kredita - kažu u Zagrebačkoj banci.

Najveća hrvatska banka zelene je kredite namijenila i malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, jedinicama lokalne uprave te neprofitnim institucijama. Kreditom je također moguće financirati kupnju i ugradnju mrežom vezanih fotonaponskih i solarnih sustava za proizvodnju električne energije namijenjene za prodaju HROTE-u, kupnju ili gradnju niskoenergetske nekretnine te poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne nekretnine.Veliko zanimanje za zelene kredite pokazuju i klijenti OTP banke, koja je tek potkraj kolovoza ove godine ponudila Sunčane kredite. Zasad su namijenjeni samo građanstvu, a uskoro će ih ponuditi i malim poduzećima i obrtnicima. OTP banka nudi stambene kredite za niskoenergetski dom u visini od pet tisuća do 250 tisuća eura te za financiranje projekata poboljšanja energetske učinkovitosti poput plinofikacije domaćinstava, sustava za filtriranje vode, te sve ostale troškove vezane uz poboljšanje štednje energije. Zeleni stambeni krediti HPB-a namijenjeni su samo građanima, a povoljniji su od redovnih stambenih kredita. Mogu se podići u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima, kamatna stopa na kredit uz valutnu klauzulu iznosi od 4,95 posto fiksno za prvu godinu otplate kredita, a poslije je promjenjiva i viša pola postotnog poena. Kamatna stopa na kredit u kunama promjenjiva je i iznosi od 5,95 posto na godinu, a rok otplate je do 30 godina uz mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.

U Hypo Alpe-Adria-Bank ponuda zelenih kredita posebno je prilagođena za potrebe malog i srednjeg poduzetništva. Korisnici povoljnijih uvjeta kreditiranja su: trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove za obavljanje djelatnosti radi stjecanja dobiti, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i stambene zgrade. Poduzetnički krediti namijenjeni su za financiranje solarnih sustava za proizvodnju električne i toplinske energije za vlastite potrebe mrežom vezanih solarnih sustava za proizvodnju, kupnju ili gradnju niskoenergetske nekretnine te za poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne nekretnine. - Zeleni krediti Hypo Alpe-Adria-Banka dostupni su uz promjenjivu kamatnu stopu šestomjesečni Euribor + šest posto, odobravaju se na rok otplate do 10 godina uključujući poček do godinu dana - kažu u toj banci. Stambene ekokredite u iznosu do 500 tisuća eura čiji je rok otplate 30 godina, a kamata 0,2 posto manja od one za redovne kredite nudi Erste banka. - Koncept ekokreditiranja, koji pokriva najšire namjene ekološki osviještenog segmenta klijenata, Erste banka je u svoju ponudu uvela još sredinom 2010. godine. Građanima nudi zelene kredite za kupnju stambenog prostora s visokom energetskom efikasnošću, gradnju i dogradnju te rekonstrukciju visokoenergetskih kuća, kupnju i ugradnju opreme za korištenje obnovljivim izvorima energije, zahvate na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, izvedbu toplinske izolacije stambenih objekata, refinanciranje troškova potrebnih dozvola, rješenja, suglasnosti i dokumentacije sukladno propisima koji uređuju područje energetike - kažu u Erste banci. Ta banka također financira investicijske projekte obnovljivih izvora energije i reciklaže otpada, zbog čega je početkom 2009. godine unutar svoga Sektora gospodarstva osnovala Službu specijaliziranog financiranja. Tim zaposlenika Erste banke bavi se isključivo projektima obnovljivih izvora energije, a Erste banka prati trend razvoja tog tržišta u Hrvatskoj te klijentima nudi mogućnost financiranja obnovljivih izvora energije. - Iako u posljednje dvije godine primjećujemo porast zanimanja za tu vrstu kreditiranja, vjerujemo da će i dalje rasti zbog usklađivanja zakonske regulative s regulativama EU, a posebno ulaskom u EU - objašnjavaju u Erste banci. Do 350 tisuća eura zelenoga kredita, odnosno PBZ Energo kredita, građanstvu nudi Privredna banka Zagreb. Ali PBZ financira i projekte energetske učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva te jedinica lokalne i regionalne samouprave; obnovu škola, vrtića i ostalih javnih zgrada.- U cilju uštede energije i smanjenja emisije CO₂ PBZ je prva banka u Hrvatskoj koja je s Europskom investicijskom bankom (EIB) zaključila program financiranja projekata energetske učinkovitosti. Prednost tog programa su poticaji, nepovratna novčana sredstva za klijente koje osigurava Europska komisija i koji su namijenjeni djelomičnoj prijevremenoj otplati glavnice kredita. Maksimalni iznos poticaja iznosi 15% od iznosa investicije, pri čemu treba istaknuti da postotak varira od projekta do projekta jer ovisi u strukturi i specifičnostima - kažu u PBZ-u.Klijenti su sve zainteresiraniji i za RBA Flexi green stambeni kredit, a mogu podići iznos do 200 tisuća eura za kupnju ili gradnju energetski učinkovitog doma. Ta banka financira i adaptaciju starih stanova s ciljem povećanja energetske učinkovitosti s najviše 100 tisuća eura te obnovu stambenih zgrada.