14. srpanj 2012.

Druga akvizicija OMV-a u sjevernom dijelu Norveškog mora

lider.media
lider.media

OMV je potpisao ugovor o preuzimanju 15 posto udjela od ExxonMobila u Aasta Hansteen polju i povećanje udjela za 6,15 posto u projektu Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI).

Ugovor treba odobriti Ministarstvo za plin i energiju. Aasta Hansteen ima tri važna plinska nalazišta u Voring Basinu, u sjevernom dijelu Norveškog mora. Očekivani pridobivi neto volumen je procijenjen na 40 do 60 milijuna plina boe (barela ekvivalentne nafte) i 0,8 do 1,0 milijuna kondenzata boe na dubini vode od oko 1300 metara.

Aasta Hansteen polje otkriveno je 1997. godine i leži na 300 kilometara od obale u Voring Basinu. Statoil je upravljao poljem od 2006. godine. Pod-upravitelji su OMV s 15 posto udjela i ConocPhillips s 10 posto udjela. Razvoj polja je trenutno u pristupnoj fazi projektiranja i dizajna (front-end engineering and design - FEED). Konačna odluka o ulaganju donijet će se u Q4 2012. godine. Akvizicija će osigurati OMV-u pridobive resurse od 43 milijuna barela ekvivalentne nafte iz tri nalazišta, a otkriveni dodatni potencijal za eksploraciju može doprinjeti u kasnijoj fazi. Proizvodnja je trenutno planirana za četvrti kvartal 2016. godine i predviđa se da će OMV imati 18.000 barela ekvivalentne nafte dnevno (boe/d) u 2017. godini, stoji u priopćenju za medije.