Aktualno EU Svijet

EP mijenja direktivu o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim tvarima

direktivu
Lider
Autor Lider

U tijeku je postupak izmjene Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu.

>>>EP odobrio posebni odbor za ‘vjerojatno kancerogeni’ glifosat

Svake godine u Europi umre više od 100.000 ljudi zbog nedostatne prevencije od izloženosti karcinogenima ili mutagenima. Godišnji društveni trošak obolijevanja od raka uzorkovanog uvjetima na radu za 2012. godinu je iznosio 334 milijardi eura.

Sadašnje zakonodavno uređenje koje je temeljeno na znanstvenim istraživanjima od prije 40 godina nije dalo rezultate u smislu učinkovite prevencije. Propisane granice izloženosti pokrivaju manje od 20 posto izloženosti karcinogenima na poslu. Sindikalni pokret i drugi zainteresirani godinama su inzistirali da Komisija predloži izmjene i dopune predmetne Direktive, određivanjem graničnih vrijednosti izloženosti za 50 karcinogena, a kako bi se omogućila bolja prevencija radnika od karcinogena i mutagena.

Austrijsko Predsjedništvo je organiziralo seminar početkom rujna 2018. godine s ciljem procjene potrebe uključivanja dizelskih ispušnih plinova (DEEE) u Anex 1. Direktive s obvezujućom granicom profesionalne izloženosti (BOEL) 0,05 mg/m3 kako je već ranije dogovoreno u Njemačkoj.

>>>SSSH: Hrvatska zbog ‘profesionalnog raka’ godišnje gubi četiri milijarde eura

Kao odgovor na pripremljeno stajalište Europske komisije, Austrijsko Predsjedništvo predložilo je kompromisno rješenje: da se DEEE uključi u Anex 1., da se obvezujuće granice profesionalne izloženosti (BOEL) 0,05 mg/m3 odredi Anexom 3, te da se odredi duži period implementacije za podzemno miniranje i izgradnju tunela.

Trijalog se nastavlja u Bruxellesu sastankom koji će se održati 11. listopada 2018.

Komentari