31. listopad 2016.

Sustav CCCTB-a protiv igranja s porezom na dobit

Porezna politika Komisiji je već dugo jedno od najzanimljivijih područja, pa ne začuđuje i najnoviji prijedlog promjene korporativne porezne politike u Europskoj uniji. Radi pravednijeg sustava koji bi poticao rast Komisija je odlučila revidirati sustav poreza na dobit Konsolidiranom osnovicom poreza na dobit (CCCTB), pri čemu je važno napomenuti da stope poreza na dobit ostaju u ingerenciji država članica. Tako će se u sklopu predstavljenih prijedloga prvi put omogućiti jedinstvena pravila za izračun poreza na dobit, poboljšati sustav rješavanja sporova u dvostrukom oporezivanju te ukloniti neusklađenost s državama koje nisu članice EU.

Mnogo poboljšanja

Novi sustav CCCTB-a ‘bit će obvezan za velike grupacije multinacionalnih poduzeća čije su mogućnosti agresivna poreznog planiranja najveće, čime će se osigurati da se dobit trgovačkih društava čiji su globalni prihodi viši od 750 milijuna eura na godinu oporezuje ondje gdje je ostvarena,  popunit će rupe u zakonu povezane s premještanjem dobiti u porezne svrhe, potaknut će trgovačka društva da se više financiraju vlasničkim kapitalom i širenjem tržišta nego zaduživanjem i poduprijet će se inovacije davanjem poreznih poticaja za istraživanje i razvoj koji su povezani sa stvarnom gospodarskom aktivnošću‘. Uz to, CCCTB ojačat će jedinstveno tržište za poduzeća, pridonijeti suzbijanju porezne evazije i poduprijeti rast, ulaganje i otvaranje radnih mjesta u EU. Kad je riječ o poboljšanju rješavanja sporova, Komisija predlaže ‘prilagodbu postojećih mehanizama za rješavanje sporova kako bi se izišlo ususret poduzećima‘, što znači  da će biti ‘obuhvaćeno više predmeta, a države članice u jasnim će se rokovima trebati dogovoriti o obvezujućem rješenju problema dvostrukog oporezivanja‘.

Jednostavnija pravila

Novim mjerama spriječit će se da tvrtke izbjegavaju oporezivanje iskorištavanjem rupa u zakonu neusklađenošću između poreznih sustava članica i nečlanica (hibridne neusklađenosti).

– Novim prijedlogom konsolidirane osnovice poreza na dobit odgovaramo na dvojbe i poduzeća i građana. S povjerenikom za oporezivanje razgovarao sam više puta o toj temi i iz toga je bilo očito da su trgovačkim društvima potrebna jednostavnija pravila za oporezivanje u EU. Istodobno trebamo suzbiti izbjegavanje plaćanja poreza, što donosi stvarnu promjenu. Ministri financija trebali bi otvoreno sagledati taj ambiciozni i pravodobni paket jer će se njime stvoriti čvrst porezni sustav, prikladan za 21. stoljeće – rekao je Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu.