17. travanj 2018.

Bulić: Vlada planira digitalizirati sve procese javne uprave

U nastavku Liderove konferencije Smart Cities 2018. - Pametnim rješenjima do održivoga grada, bilo je riječi o strategiji e-Hrvatska 2020., koja obuhvaća e-Upravu, e-Građane, e-Usluge, Državni oblak i Centar dijeljenih usluga u kontekstu pametnog grada, a o kojoj je govorila Zrinka Bulić, pomoćnica ministra u Ministarstvu uprave.

U tijeku je priprema pravnih, organizacijskih i tehničkih uvjeta za razvoj inovativnih e-usluga moderne javne uprave radi pružanja cjelovitih usluga, informatizacije poslovnih i upravnih procesa, pojeftinjenja procesa te poboljšanja života građana.

>>> Miodrag Šajatović: Smart rješenja smanjit će iseljavanje, privući investitore

- Pametno i efikasno vođenje grada znači pružiti kvalitetnije usluge po manjoj cijeni, unaprijediti usluge svim dionicima, omogućiti rast gospodarstva i poboljšati kvalitetu života. Svjedoci smo početka ključne transformacije i pružatelja i korisnika usluga te javne usluge, i nastavno na program 2016-2020.  Vlade RH, gdje je posebno poglavlje posvećeno javnoj upravi, pravnoj sigurnosti i razvoju digitalnog društva, jedan od ciljeva je i ubrzavanje rada adminsitracije. Vlada RH planira digitalizirati sve procese javne uprave i povezati sva tijela javne uprave kako bi svi dobili bolju i efikasniju uslugu u kojoj će svatko preko interneta moći vidjeti u kojoj je fazi njegov predmet  - rekla je Bulić.

Ta strategija se u planiranju izdataka financijski oslanja na fondove EU, a ukupna vrijednost pokrenutih e-programa je nekoliko stotina milijuna kuna, od kojih će samo 15 posto biti plaćeno iz državnog proračuna. Ministarstvo uprave je, primjerice uspostavilo e-građanin, preko kojeg je trenutačno dostupno 14 usluga; e-zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, putovnice, e-novorođenče...