23. listopad 2016.

Deset stvari koje vam posao treba pružiti

U prosjeku dvije od tri osobe rade posao kojim nisu zadovoljne, prije no što shvate da zaslužuju više od onog što im posao pruža. Nakon što ste shvatili da zaslužujete više od onog što vam sadašnji poslodavac daje, vrijeme je za promjenu.

Postoje ljudi koji rade više od 40 godina, a nikada nisu postavili granice, prihvaćaju razne tretmane od strane poslodavca jer tijekom godina nisu naučili da zaslužuju bolje. Svaka osoba tijekom radnog vijeka suočena je s izazovima, no potrebno je postupno izgraditi samopouzdanje.

Naravno da od posla treba očekivati prihode, no plaća nije jedino dobro koje posao treba pružiti. Kako postajete svjesniji svoje vrijednosti i vještina, steći ćete više sampouzdanja, te zahtijevati da vam posao ne služi samo kako bi mogli platiti račune.

Ovo je 10 stvari koje posao mora pružiti:

1. Intelektualno okruženje u kojem možete slobodno raspravljati o svojim idejama sa kolegama 2. Pohvale i priznanja za postignuća 3. Poticanje kreativnosti svakog zaposlenika 4. Poštovanje prema privatnom životu 5. Jasnu budućnost unutar organizacije, s obzirom na vaše ciljeve i postignuća 6. Ugodno društveno okruženje 7. Dinamiku u radnim zadacima 8. Mogućnost korištenja opreme i alata potrebnih za obavljanje radnih zadataka 9. Kompetentno vodstvo koje cijeni vaše vrijednosti 10. Zdravo okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju ugodno

Naravno, uspjeh ne dolazi preko noći, potrebno je naporno raditi kako bi zaslužili pogodnosti koje se nalaze na ovom popisu.