Korona i biznis
13. listopad 2017.

DKOM delegaciji Odbora za gospodarstvo HS-a predstavio svoj web servis

Delegacija Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora u četvrtak je službeno posjetila Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), u sklopu ostvarenja poslovničkog cilja kontrola primjene propisa iz nadležnosti saborskog odbora.

DKOM su posjetili predsjednik Odbora Darinko Kosor te njegovi članovi Damir Felak, Darko Horvat, Tomislav Lipošćak i tajnik Odbora Krešimir Ivković.

Zastupnici su upoznati s aktualnim Izvješćem o radu DKOM-a, koje je raspravljen i usvojen u Hrvatskom saboru, te s primjenom novog Zakona o javnoj nabavi 2016., u prva tri kvartala 2017. godine, utvrđenim trendovima i zapažanjima.

DKOM je predstavio svoj web servis, koji komunicira sa zainteresiranom javnošću, te s naporima da se osigura implementacija sustava elektroničkih žalbi i elektroničkog žalbenog spisa što bi trebalo rezultirati većom objektivizacijom postupanja Državne komisije, te skraćenjem rokova postupanja. Izložena je i problematika vezana za sudsku zaštitu u pravu javne nabave, koja se odnosi na upravne sudove te je ukazano na duljinu trajanja sudskih sporova, kao i pitanja vezana za dosljednost sudske prakse i nekih zakonskih rješenja.

DKOM je aktivan član Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela ustanovljene pri Europskoj komisiji u Bruxellesu, koja ima za cilj razmjenu iskustava, upoznavanje s problemima u primjeni, propisima javne nabave te komunikaciju s Europskom komisijom.

Obostrano je zaključeno kako je, daljnja komunikacija između Hrvatskog sabora i Državne komisije, ali i drugih nezavisnih regulatornih agencija, potrebna i nužna u smislu osiguranja pouzdane analize, koja će omogućiti napredak tih pravnih sustava. Jedan od alata, koji u tom pravcu Odboru stoji na raspolaganju je i zakazivanje tematskih sjednica, što će Odbor razmotriti.

Pred Državnom komisijom je permanentni izazov: rad na povećanju stručnosti i znanja i dosljednosti pravne prakse, a posebno udovoljavanju trenda potpune digitalizacije javne nabave, koja se nakon elektronskog oglasnika javne nabave i elektronske dostave ponuda u slijedećoj godini ima proširiti i na mogućnost izjavljivanja e-žalbe, pri čemu su pripreme u DKOM-u već poodmakle.