Korona i biznis
30. svibanj 2017.

Do ponoći prijave za direktora Glavnog ureda HTZ-a

U ponoć 30. svibnja istječe rok od 60 dana za prijavu na natječaj za direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ), a za sada je nepoznato je li stigla koja prijava.

Očekujući da će biti dosta kvalitetnih prijava stručnih osoba na tom natječaju, iz Glavnog ureda HTZ-a, kao i iz Ministarstva turizma samo napominju da zbog procedura oko prijava na natječaj, o njihovom broju moći će nešto reći tek po završetku isteka roka natječaja, odnosno par dana poslije, s obzirom da su prijave zainteresirani kandidati mogli slati i online putem i poštom. Natječaj za direktora Glavnog ureda HTZ-a objavljen je u prvim danima travnja ove godine, s rokom za prijave od 60 dana, a nakon što je sadašnji direktor Ratomir Ivičić, koji tu funkciju obnaša do izbora novog direktora, u veljači tražio razrješenje na osobni zahtjev.

>>> HTZ raspisuje natječaj za 10 direktora stranih turističkih predstavništava

Dugi rok od 60 dana za prijave iz HTZ-a su objasnili traženjem potencijalnih kandidata kako bi imali više vremena za pripremu prijedloga svog programa/plana rada za iduće četiri godine, što je i jedan od uvjeta u natječaju. U tom je prijedlogu, prema tekstu natječaja, potrebno obraditi teme koje se odnose na razvoj ponude i upravljanje destinacijom, strateško planiranje, brendiranje i marketing, te na organizaciju i aktivnosti mreže predstavništva HTZ-a u inozemstvu. Od ostalih uvjeta koje trebaju ispuniti kandidati su završen diplomski studij, najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma, najmanje jedna preporuka prijašnjih poslodavaca, aktivno znanje jednog i poznavanje jednog svjetskog jezika.

>>> Brendiranje Hrvatske: Ne smije nam se dogoditi Borat

Potencijalni kandidati trebaju imati i položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako ga nemaju, trebaju ga položiti u roku od godinu dana od stupanja na rad. Traži se i iskustvo u području marketinga i brendiranja turističke destinacije, poznavanje rada na računalu, uključujući i online alate i društvene mreže.

>>> Unatoč rastu potražnje za Hrvatskom, Cappelli zahtijeva veći angažman stranih predstavništava HTZ-a

Prije direktora Ivičića na toj je poziciji bila Meri Matešić, koja je razriješena nakon prvih oko godinu i pol rada na tom mjestu, a na kojem je ‘naslijedila‘ dugogodišnjeg direktora Glavnog ureda HTZ-a Niku Bulića koji je na toj poziciji bio dulje od 10 godina. Tko će biti novi direktor znat će se nakon što stručno povjerenstvo pregleda pristigle prijave, te razgovara s onima koji su zadovoljili uvjete natječaja, što se može ‘protegnuti‘ i do ljeta.