21. kolovoz 2018.

Drugi mjesec zaredom rast kredita poduzećima za investicije i obrtna sredstva

Ukupni krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije krajem lipnja dosegnuli su 65,7 milijardi kuna što predstavlja rast i na mjesečnoj i na godišnjoj razini, pokazuju podaci HNB-a.

U odnosu na svibanj ukupni krediti su nominalno viši za 655,5 milijuna kuna ili 1,0%, a na godišnjoj razini krediti za investicije i obrtna sredstva bili su viši za 680,5 milijuna kuna kuna ili 1,0% pri čemu je i drugi mjesec za redom zabilježena pozitivna godišnja stopa rasta nakon višegodišnjeg negativnog niza koji je gotovo kontinuirano trajao od svibnja 2012., izuzev rujna prošle i svibnja ove godine, ističu analitičari RBA.

Rast na godišnjoj razini prvenstveno je podržan rastom iznosa deviznih kredita poduzećima koji uključuju i kredite uz valutnu klauzulu, a u ukupnim kreditima čine udio od 66,1%. Naime, stanje ukupnih deviznih kredita poduzećima na kraju lipnja je uz mjesečni i godišnji rast od 1,4% odnosno 5,4%, iznosilo 43,4 milijardi kuna. Pri tome je rast na godišnjoj razini zabilježen dvanaesti mjesec za redom.

>>>Prekinut negativni niz – porasli krediti poduzećima

S druge strane, kunski krediti nefinancijskim trgovačkim društvima nastavljaju s godišnjim stopama pada koje traju od travnja 2017. Njihovo stanje na kraju lipnja iznosilo je 22,3 milijarde kuna što predstavlja godišnje smanjenje za 1,5 milijardi kuna ili 6,4%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od +0,2%.

Promatrano prema vrstama kredita, krediti za investicije su uz mjesečni i godišnji rast od 0,7%, odnosno 1,3%, na kraju lipnja iznosili 31,6 milijardi kuna. Nadalje, i krediti za obrtna sredstva su nakon šest mjeseci negativnih godišnjih stopa rasta u lipnju zabilježili blagi rast od 0,8%. Uz mjesečno povećanje od 1,3% krediti za obrtna sredstva su na kraju lipnja iznosili 34,1 milijardu  kuna.

Prema podacima o ukupnim plasmanima nefinancijskim poduzećima na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) u lipnju je u odnosu na mjesec ranije zabilježeno ubrzavanje rasta s 0,5% na 0,8%, dok je na godišnjoj razini stopa rasta zadržala na 3,1%.

>>>RBA: Prekid trenda razduživanja poduzeća, krediti porasli za 620 milijuna kuna

S druge strane, iznos plasmana poduzećima na osnovi stanja u lipnju je na mjesečnoj razini zabilježio rast od 0,7%, dok je na godišnjoj razini nastavio s negativnim stopama rasta i iznosio je -1,0% što je većinom posljedica prodaja nenaplativih plasmana, ali i jačanja kune u odnosu na euro od +0,4%.

S obzirom na očekivani nastavak povoljnih gospodarskih kretanja i oporavak investicija očekujemo i oporavak potražnje za kreditima nefinancijskih društava. Pri tome visoka razina likvidnosti u sustavu utječe na pad kamatnih stopa na novoodobrene kredite što bi svakako moglo pridonijeti povećanju kreditne aktivnosti u promatranom sektoru.