20. listopad 2017.

Đuro Horvat: Svojom tehnologijom pretvaramo otpad u gospodarski resurs

Tvrtka Tehnix bavi se projektiranjem, proizvodnjom i održavanjem tipskih pogona za industrijsku reciklažu komunalnog otpada. U tome je vrlo inovativna, razvila je i vlastitu tehnologiju industrijske reciklaže MBO-Te. O prednostima Tehnixove tehnologije govori njegov vlasnik i direktor Đuro Horvat.

• Što se postiže primjenom Tehnixove tehnologije? – Primjenom nove tehnologije potpuno se reciklira komunalni otpad. Razvojem Tehnixove tehnologije MBO-Te postižu se ciljevi održivog razvoja, ostvaruje se cirkularna ekonomija i ciljevi okoliša bez otpada, ‘zero waste‘. Gradnjom tipskih tvornica za preradu i reciklažu komunalnog otpada mogu se ostvariti ekonomski, ekološki, energetski i socijalni ciljevi razvoja svake zemlje.

• Kako izgleda taj proces? – Industrijskom reciklažom miješanoga komunalnog otpada u Tehnixovu pogonu MBO-Te dobivamo jednostavan postupak odlaganja i prikupljanja komunalnog otpada u domaćinstvima i poduzećima. Otpad se odlaže i prikuplja na najekonomičniji i najprikladniji način. Odloženi ili odvojeni otpad odvozi se što brže s mjesta odlaganja na reciklažu.

• Gdje bi trebalo graditi pogone za reciklažu a da bi to bilo ekonomski i ekološki prihvatljivo?

Gradnjom tipskih tvornica za preradu i reciklažu komunalnog otpada mogu se ostvariti ekonomski, ekološki, energetski i socijalni ciljevi razvoja svake zemlje.

– Pogoni za reciklažu moraju se graditi što bliže postojećim deponijima zbog smanjenja troškova prijevoza. Troškovi reciklaže komunalnog otpada moraju biti što manji po toni obrade dopremljenog otpada. Reciklira se što prije u kontroliranim uvjetima bez negativnog utjecaja na okoliš. Otpad se sortira prema uporabnim vrijednostima i tržišnim potrebama u industriji, sirovine se baliraju, a gorivo iz otpada odvaja za tržište energenata uza što manji volumen i postotak vlage. Prerada organskog otpada intenzivna je biološka razgradnja koja traje dva mjeseca. U preradi otpada tehnologijom MBO-Te Tehnix nema onečišćenja vode, zraka i zemlje.

• Što je preduvjet za taj način odlaganja komunalnog otpada? – Treba graditi tipske tvornice za preradu miješanog i predsortiranog otpada uz veće deponije. Tako ostvarujemo nekoliko važnih gospodarskih ciljeva: dobivamo više sirovina, više energije, više novih radnih mjesta. Isto tako, zbog gradnje MBO-Te ne trebaju nam nova odlagališta i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda jer reciklažom postižemo ekonomski, ekološki i socijalni cilj te ujedno djelujemo pozitivno na globalne ciljeve – nema klimatskih promjena, nema zaraznih bolesti, stvaramo nove društvene vrijednosti, bilježimo rast industrije, dobivamo nove sirovine za industriju i novu energiju za razvoj. Prerada otpada u pogonu MBO-Te jest ekoindustrija čiji je cilj okoliš bez otpada.

• Kolika je cijena i isplativost takvih pogona? – Tvornice za preradu otpada isplaćuju se za pet godina, a njihov je vijek najmanje trideset godina. Gradnjom takvih tipskih tvornica cijena prerade znatno je jeftinija za državu, gradove i građane. Tipske tvornice obrade otpada MBO-Te tehnološka su revolucija u gospodarenju komunalnim otpadom. To je održiva budućnost za državu i prirodu, a za građane manji trošak. Takvi projekti služe na dobrobit cijelog društva.