26. rujan 2016.

Edis Felić: Fina nije provela ovrhu zbog jednog ispuštenog zareza u nazivu dužnika

U prošlotjednoj ‘Pravdi‘ pisali smo o slučaju u kojemu je stečajni upravitelj bio prisiljen kršiti Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom jer Fina nije poštovala odredbe Stečajnog zakona. Podsjetimo, Fina je na temelju naloga Porezne uprave blokirala tvrtku u stečaju upotrijebivši samo OIB kao identifikaciju, ne provjerivši je li tvrtka u stečaju. Sad imamo primjer u kojemu je postupila drukčije: nije se koristila OIB-om kao identifikacijom i ujedno je odbila zahtjev za ovrhu dužnika koji nije u stečaju, dakle tvrtke koja se mogla i morala ovršiti. Svi podaci i dokumentacija (uključujući prepisku) o tvrtkama (vjerovniku i dužniku) u ovom postupku u posjedu su redakcije, no prema izričitom traženju vjerovnika ne možemo navesti o kome je riječ. Ipak, priču možemo ispričati, a dužnika ćemo, praktičnosti radi, nazvati Novinar.

Nevidljivi zarez

Vjerovnik je u travnju predao Novinarovu zadužnicu (koja ima snagu ovršne isprave) u Finu kako bi naplatio potraživanje. Novinarov račun bio je blokiran, dakle već je postojao redoslijed naplate, no nije bio velik pa se vjerovnik mogao relativno brzo naplatiti. Fina je pak odgovorila da ne može ovršiti Novinara jer nije ispravno naveden naziv tvrtke. Već u tom odgovoru upućeni u problematiku mogao je zaključiti da je odstupila od uobičajene prakse i nije identificirala dužnika prema OIB-u, nego prema nazivu tvrtke. U čemu je bio problem? U Sudskom registru upisana je tvrtka ‘Novinar,‘ (sa zarezom), na što ni vjerovnik ni javni bilježnik još u vrijeme potpisivanja ugovora dviju strana nisu svratili pozornost pa je u zadužnicu upisan samo ‘Novinar‘, dakle bez zareza. Formalno, u Fini su imali pravo, ali začuđuje takva revnost znamo li da u blokadi  identificiraju tvrtke samo prema OIB-u, ne provjeravajući jesu li možda u stečaju, i tako krše Stečajni zakon te dovode tvrtke u stečaju u još težu situaciju. Priča dalje kaže da je vjerovnik, prema naknadnom dogovoru s ljudima iz Fine, pokušao kod javnog bilježnika  unijeti promjenu u zadužnicu tako da se u registar zadužnica unese napomena o nazivu tvrtke (tj. da uz naziv Novinar ide i zarez). No javni bilježnik nije to prihvatio bez teksta dopune zadužnice, uvjetovavši tu dopunu potpisom i direktora ‘Novinara,‘. Tu je nastao problem jer do direktora ‘Novinara,‘ nije se moglo doći. Vrijeme je prolazilo, blokada se nastavila jer je broj vjerovnika tvrtke ‘Novinar,‘ rastao pa je naš vjerovnik sa zadužnicom u redoslijedu padao sve niže zbog zakonskoga prava prvenstva u naplati drugih.

Pismo Fini

Nakon 120 dana blokade Fina je pokrenula stečaj tvrtke ‘Novinar,‘, a vjerovnik je u redoslijedu pao za nekoliko desetaka mjesta. Sve se moglo riješiti jednostavnim potezom koji je sugeriralo i Ministarstvo pravosuđa svojim dopisom Fini u kojem stoji da treba provjeriti OIB, a ako je isti OIB Novinara sa zarezom i bez njega, onda su pogreške kao što su one bez navođenja zareza, navodnika i slične nevažne i valja ih ignorirati. Nažalost, taj je dopis poslan u Finu nakon pokretanja stečaja pa se više ništa nije dalo učiniti. Vjerovnik će vjerojatno ostati bez velikog dijela svojega novca zbog Finina čudnog tumačenju pravila. Ipak, dopis iz Ministarstva, ali i ovaj slučaj u kojemu je tvrtka vjerojatno izgubila mnogo novca, mora biti upozorenje Fini da se takve stvari ne smiju ponoviti.