Korona i biznis
10. listopad 2016.

Edis Felić: Porezna mu zamalo ovršila račun jer nije obračunala olakšice

Govori mi prijatelj koji se bavi slobodnim zanimanjem kako ga je zamalo bez razloga ovršila Porezna uprava. Platio je porez za prošlu godinu i na temelju toga u poreznoj mu je prijavi (u kojoj se to automatski izračuna) određena i visina porezne akontacije za ovu godinu. Kaže da je redovno uplaćivao novac Poreznoj. Nedavno je slučajno bio poslom blizu svoga poreznog referenta, a s obzirom na to da je ranijih godina imao neke dugove koje je podmirio, svratio je usput provjeriti je li sve u redu. I dobro da je svratio. Referent mu je rekao da je za prošlu godinu već dužan oko osam tisuća kuna s kamatama, na što je moj prika izbuljio svoje krupne oči ne vjerujući svojim velikim ušima što je čuo. Pitao ga je kako je to moguće, a referent mu je odgovorio da porezna kartica sve govori i da je upravo za par dana trebao poslati zahtjev Fini za blokadu prijateljeva računa.

Nestale olakšice

Prijatelj je uzeo poreznu karticu, zamolio referenta da sačeka s ovrhom njegova računa i otišao kod svoga knjigovođe, koji se također iznenadio kada je čuo zašto je ovaj došao. Knjigovođa je pogledao poreznu karticu, pregledao je poslovnu knjigu moga prijatelja i otkrio u čemu je problem. Iako je u poreznoj prijavi predanoj u veljači sve stajalo, porezni referent nije uzeo u obzir olakšice na koje je moj prijatelj imao pravo, pa je ignorirajući njih došao do zaključka da je osim već uplaćenog poreza trebalo uplatiti i oko osam tisuća kuna dodatno. Saznavši gdje je napravljena pogreška, prika je koracima od sedam milja dojurio do poreznog referenta, koji je pregledao sve papire i ustanovio da je stvarno napravio pogrešku. Referent mu se ispričavao, bilo mu je, priča prijatelj, vidljivo neugodno i odmah se bacio na posao da to ispravi. Tako je pukom slučajnošću uklonjena pogreška poreznika čija je posljedica mogla biti kobna. Vjerojatno bi se to riješilo već u početku ovršnog postupka jer bi Fina morala obavijestiti onoga koga se ovršuje da će ostati bez novca. No to bi bilo mnogo kompliciranije i mnogo stresnije.

Suvremena tehnologija

Da je porezni referent poslao rješenje o poreznoj obvezi mom prijatelju, on bi tada vidio da nešto nije u redu i žalio bi se te bi sigurno drugostupanjsko tijelo za žalbe Ministarstva financija prihvatilo njegovu žalbu. U čemu je problem?  Porezna je uprava prestala slati rješenja o poreznoj obvezi za prethodnu godinu. Razlog je skupa poštarina i to je razumljivo. Međutim, kao što vidimo iz ovog primjera, ušteda države mogla je nanijeti štetu jednom poreznom obvezniku da ovaj slučajno u prolazu nije pokucao na vrata svoga poreznog referenta. Dakle, donošenje rješenja koje je ukinuto treba vratiti i slati ih poreznim obveznicima kako bi se ispravile eventualne pogreške. Uostalom, zakonsko je pravo poreznih obveznika da se žale na upravne akte, a kako će to uraditi ako nemaju pojma da je država nešto uradila u vezi s njima, pogotovo ako činovnici pogriješe. Zato su u Poreznoj upravi morali naći alternativni način slanja rješenja, a to se moglo uraditi i elektroničkom poštom. Bilo je dovoljno da su samo zatražili od poreznog obveznika da prihvaća taj način slanja dokumenata. Naravno, za starije ljude koji se baš ne snalaze s modernom tehnologijom morali bi se i dalje koristiti poštanskim uslugama, ali druge nema.