31. ožujak 2019.

ENNA GRUPA Luka Ploče ide u IPO, Petrokemija u restrukturiranje

Rast prihoda od 29 posto i dokapitalizacija Petrokemije, kao i niz ulaganja, obilježili su poslovanje ENNA Grupe u 2018., koja je za njezin menadžment te vlasnika i predsjednika Uprave Pavla Vujnovca bila vrlo dinamična i izazovna. Ostvaren je prihod od 10,8 milijardi kuna, od čega 7,8 milijardi kuna na inozemnom tržištu.

U kompaniji, koja posluje u sektorima energetike, transporta i logistike, najuspješniji je PPD, čiji je prihod bio 8,1 milijardu kuna. Prošle godine ENNA Grupa je osnovala tvrtku PPD Global u Švicarskoj za pristup burzama plina, a sa 150 milijuna PPD je zajedno s Inom dokapitalizirao Petrokemiju te su postali 54-postotni vlasnici. Završeno je i postrojenje za biomasu u Vukovaru vrijedno 24 milijuna kuna, napravljen je reprezentativni PPD-ov poslovni centar u vrijednosti od 24 milijuna kuna, dovršena su dva ESCO projekta energetske učinkovitosti, OB Varaždin i Policijska akademija Zagreb, vrijedna 112 milijuna kuna, a ulaganjem 77 milijuna kuna u Pevec povećan je vlasnički udio na 37,5 posto, dok je na 25 posto povećan i udjel u vlasništvu Luke Ploče.

Ove godine u planu je povećanje udjela u Luci Ploče putem inicijalne ponude dionica, a poslovanje će biti usmjereno na konsolidaciju tvrtki unutar Grupe, dok je pred Petrokemijom restrukturiranje i promjena poslovnog modela.