Korona i biznis
29. ožujak 2019.

Greenfield 2019: Trgovačka poduzeća u vlasništvu JLS mogu itekako biti nositelji investicija

Trgovačka poduzeća u vlasništvu jedinica javnih i lokalnih samouprava mogu itekako biti nositelji investicija, posebice ako se oslanjaju na sredstva iz EU fondova. Svi panelisti su se složili da je bitno okružiti se kvalitetnim ljudima koji razumiju procedure, zakone i pravnu regulativu EU, a osnovna opasnost je penalizacija ako se u nekim koracima poremeti procedura.

- Bude li izmjena u projektu kojeg financira Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a izostane li pisani upit prema našoj instituciji koja projekt financira, bit će penalizacije - upozorila je Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda. Ona je JLS-ima poručila i to da budu uporne, da skrate rokove za određene projekte, te da osiguraju svu potrebnu infrastrukturu kako bi se određene investicije i provele.

Enco Crnobori, direktor medulinskog komunalnog poduzeća Med eko servis, rekao je da je su pratili svu zakonsku regulativu i preporuke Europske unije o odvajanju otpada, pripremali se za to godinama, ulagali u sustav. Sad im je najveći izazov odvajanje otpada.

- Prikupljeni metal preprodajemo, a za sve ostalo plaćamo. Za tonu plastike plaćamo 550 kuna po toni, za staklo 450 kuna, a problem je i gdje s krupnim otpadom - rekao je Crnobori.

Investicijske projekte u tijeku i pri kraju predstavio je i Ivica Plišić iz Ponikve voda. Kao direktor komunalnog poduzeća na otoku, lakše mu je, dodaje, nego kao direktor cijelog sustava Hrvatskih voda jer je tu, uz operativu i dosta politike.

- U manjim mjestima lakše je organizirati prikupljanje otpada - kazao je Plišić.

Dalibor Macan, načelnik općine Svetvinčenat, koji je sad u četvrtom mandatu govorio je o tome kako je tu općinu podigao s dna po razvijenosti u Istarskoj županiji. Pomogle su mu investicije pokrenute uz pomoć fondova EU, ali i TDR i Istragrafika koje su u Kanfanaru otvorile radna mjesta, jer to općina nije mogla.

- Za uspjeh u povlačenju novca iz fondova EU zaslužni su ljudi, kvalitetni mladi kadar koji je došao preko nepopularne mjere stručnog osposobljavanja - rekao je Macan.

Boris Sabatti pričao je o potpori poduzetnicima koju im pruža Istarska razvojna agencija. Zahvaljujući toj pomoći, naglasio je, razvila je i tvrtka Infobip.

Većina direktora u trgovačkim društvima u vlasništvu država i jedinica lokalne samouprave u Europi dolaze iz privatnog sektora, njih čak 44 posto, rekao je Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavivši najbolja iskustva u upravljanju poduzećima u vlasništvu JLS-a.

- Ide se u korporatizaciju državnih poduzeća, rastu i mehanizmi za osiguravanje fer tržišne utakmice za ta poduzeća - kazao je Globan.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić, predstavio je sustav upravljanja u trgovačkim društvima Albanež, MedEko, Buža i Medulinska rivijera. Rekao je da su sva povezana vertikalno i horizontalno, te da sva poduzeća imaju za cilj zadovoljstvo građana.

Nikola Alilović, član projektnog tima iz Gradskog ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zagreba, predstavio je investicijski projekt Žičara Sljeme. Od samog idejnog rješenja do početka radova proteklo je, rekao je na konferenciji Lidera, tri godine.

- Riječ je o investiciji vrijednoj 420 milijuna kuna. Radovi će trajati 15 mjeseci, duljina trase nove žičare bit će 5017 metara, kapacitet će biti 1500 osoba na sat, a trajanje puta cca 17 minuta. Sada u prvoj fazi se grade četiri objekta -  objekata - Donja postaja s garažom i trgovačko-ugostiteljskom ponudom, Kutna građevina u kojoj će biti glavni pogon, Međupostaja Brestovac i Gornja postaja na samom vrhu. Gradit će se i 34 nova stupa - najavio je Alilović.