29. ožujak 2019.

[FOTO] Greenfield investicije 2019: Javna poduzeća na koncu godine moraju biti bez profita

Trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu i trebaju biti uspješnija, a kako bi to postala potrebno je uvesti transparentnije i mjerljivije kriterije uspješnosti. To bi potaknulo ne samo veću uspješnost samih poduzeća, već i njihovu konkurentnost u odnosu na druga poduzeća u općinama, gradovima i županijama, a možda i konkurentnost na razini različitih jedinica lokalne samouprave. Ono što se nikako ne smije zaboraviti, zaključak je panela ‘Kako prevladati probleme i potaknuti razvoj kvalitetnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu JLS-a‘ na Liderovoj i CIRU-ovoj konferenciji Greenfield investicije, jest da javna poduzeća na koncu godine moraju biti u pozitivnoj nuli, bez profita, jer svaki kunu moraju iskoristiti za ulaganja.

Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, na upit kakvo je korporativno upravljanje u trgovačkim društvima u tom gradu, odgovorio je kako direktori komunalnih poduzeća bez ikakve dileme za rezultate odgovaraju vlasniku, odnosno gradonačelniku koji je osvojio izbore sa svojim programom za ta poduzeća.

- Ne pitam tko, koga i kako zapošljava, kako se provode javne nabave, sve dok se provode unaprijed dogovorene strateške odluke - rekao je Obersnel i dodao kako je on kao gradonačelnik taj koji i odlučuje jesu li ciljevi za poduzeća ispunjeni.

- Primjerice, je li voda cijele godine kvalitetna za piće i prikuplja li se otpadna voda cilj je za poduzeća za vodno gospodarstvo - naglasio je Obersnel.

Nenad Panian, gradonačelnik Dugog Sela, istaknuo je kako je cilj za sva komunalna poduzeća u tom gradu da na koncu godine budu u plusu, te da svi rade skupa temeljem istih ciljeva.

Mjerljivost uspjeha treba biti jasnija i konkretnija. Ne možemo po rezultatima u privlačenju novca primjerice Dubrovačko-neretvanske županije, koja prednjači,  zaključiti da je to najuspješnija županija, smatra Matija Posavec, župan Međimurske županije. To su rezultati gradnje Pelješkog mosta i Zračne luke Dubrovnik, a ne rada županije. Tako treba biti i s općinama i gradovima, smatra Posavec te dodaje kako je uz sve navedeno, ključno i odrediti jasne kriterije koja su očekivanja od JLS-a do direktora trgovačkih društava.

Marko Jurčić iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) kaže da ciljana transparentna mjerljivost treba riješiti radi li netko dobro i kvalitetno ili ne.

- Jasna mjerljivost i transparentnost koja će dati odgovore u kojoj mjeri je netko ostvario ciljeve i zaslužuje li ostati ili ne direktor trebala bi biti okosnica korporativnog upravljanja u poduzećima u jedinicama lokalne samouprave - naveo je Jurčić.

Saša Drezgić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci rekao je da one JLS koje ulažu u dobru praksu korporativnog upravljanja su danas na listama Financial Timesa po privlačnosti za investicije, to je ono što čini razliku dosta često, zaključio je.