06. svibanj 2019.

Hanfa osnovala Inovacijski hub, poziva Fintech tvrtke da provjere svoj regulatorni status

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) osnovala je regulatorni Inovacijski hub. Riječ je o posebnom, specijaliziranom timu ljudi posvećenom pitanjima financijskih inovacija (FinTech).

- Osnivanje Inovacijskog huba odraz je naših nastojanja da Hanfa bude propulzivan regulator koji ide ukorak s vremenom. Tehnološka rješenja u financijskoj industriji, način prikupljanja kapitala, struktura tržišta i pristup korisnicima neprestano se razvijaju velikom brzinom pa i regulatori moraju biti jednako brzi, fleksibilni i pratiti tržišne inovacije – naglasio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman.

Glavne funkcije regulatornog Inovacijskog huba bit će:

  • pružiti podršku razvoju inovativnih projekata
  • doprinijeti smanjenju vremena potrebnog da oni dođu na tržište
  • smanjiti regulatornu neizvjesnost
  • olakšati komunikaciju s Hanfom stvaranjem specijalizirane točke za kontakt
  • omogućiti brži, jednostavniji i individualan pristup subjektima čiji projekti ispunjavaju propisane uvjete.

Inovacijski hub imat će, kažu u Hanfi, aktivnu ulogu katalizatora za što bolju i efikasniju komunikaciju između financijske industrije i inovativnih tehnoloških rješenja, istraživanja, razvoja i ekonomskih potreba društva. Hub će, ističe se u priopćenju, imati aktivnu ulogu u suradnji Hanfe s postojećim subjektima, pružateljima tehnoloških usluga, start-upovima i ostalim dionicima u poslovnim poduhvatima koji koriste ili žele koristiti inovativna rješenja u području nebankarskih financijskih usluga.

Projekt koji traži podršku Inovacijskog huba mora biti inovativan, koristan za ulagatelje i u barem započetoj fazi izrade. Podrška koju će Hanfa pružati poslovnim subjektima je ponajprije ona u pronalasku optimalnog položaja projekta u sve kompleksnijem regulatornom okruženju, koje uključuje i regulativu Europske unije (EU).

Hanfa poziva sve subjekte koji se bave razvojem inovativnih tehnoloških rješenja u financijskoj industriji (FinTech, InsureTech ili RegTech) da se jave u Inovacijski hub kako bi dobili više informacija o položaju svojeg projekta u regulatornom okviru, poručuje regulator tržišta kapitala u svojemu priopćenju. Također, predstavnici Inovacijskog huba rado će se odazvati na pozive za sudjelovanje na prezentacijama, okruglim stolovima i debatama u vezi s FinTech tematikom.