Korona i biznis
11. ožujak 2019.

HANFA: Tko je osiguran u UK mogao bi nakon Brexita ostati bez osiguranja

Uoči sutrašnjeg glasovanja o Brexitu u parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je na novu situaciju na tržištu kapitala u slučaju izlaska UK iz EU, a posebno u slučaju ako ne bude postignut sporazum o izlasku i ne bude predviđeno prijelazno razdoblje za izlazak (tzv. no-deal Brexit).

HANFA ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala, ali bez obzira na relativno nizak stupanj rizika predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman  poziva sve sudionike tržišta da redovito prate informacije o izlasku UK iz EU te da je poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima.

[caption id="attachment_374072" align="aligncenter" width="750"] Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe[/caption]

Britanski subjekti koji na području EU-a, pa tako i u Hrvatskoj, izravno pružaju određene financijske usluge, u trenutku izlaska UK-a iz sustava EU-a izgubit će to pravo, osim ako na vrijeme ne ishode nove dozvole za rad na području pojedinih država članica EU-a.

Hrvatski subjekti koji koriste financijske usluge društava iz UK-a trebaju provjeriti jesu li ona osigurala preduvjete za nastavak suradnje, bez obzira na način izlaska UK-a iz EU-a. Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provođenje transakcija ili korištenja usluga, primjerice, sklapanjem ugovora sa sličnim društvima u drugim državama članicama EU-a, predlaže Hanfa.

Hrvatske brokerske kuće koje se bave pružanjem investicijskih usluga u UK-u, ako žele nastaviti pružati te usluge, morat će do 28. ožujka 2019. prilagoditi svoje poslovanje novom britanskom režimu. Nadležno britansko tijelo UK Financial Conduct Authority objavilo je informacije u vezi s privremenim režimom (Temporary Permission Regime): Privremeni režim – osnovno i Privremeni režim – detaljnije.

Hrvatska investicijska društva i britanska investicijska društva notificirana u Hrvatskoj dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i potpuno obavijestiti o promjenama koje za njih donosi izlazak UK-a iz EU-a, a posebno u slučaju nepostizanja sporazuma o istupanju.

Hrvatski investicijski i mirovinski fondovi, kao i svi ostali institucionalni ulagatelji koji ulažu u financijske instrumente u UK-u (što će postati ulaganje u treću zemlju), moraju voditi računa o novom pravnom okviru koji će se primjenjivati na njihova ulaganja i propisane limite ulaganja. Društva za upravljanje također trebaju imati pripremljene modele obavješćivanja ulagatelja o utjecaju novonastalih okolnosti na investicijske strategije pojedinih fondova.

Britanska društva za osiguranje i reosiguranje nakon izlaska iz EU-a također više neće moći pružati usluge na području Hrvatske kao do sada. U skladu s odredbama Zakona o osiguranju  (ZOS) svoje će usluge moći pružati isključivo putem podružnice, odnosno temeljem prava poslovnog nastana. Iznimno, britanska društva za reosiguranje moći će obavljati poslove reosiguranja i putem tzv. slobode pružanja usluga ako je britanski režim regulatornog sustava solventnosti (kao treće države) utvrđen od strane Europske komisije istovjetan s regulatornim sustavom solventnosti određenim ZOS-om

Distributeri osiguranja (tj. posrednici koji distribuiraju/prodaju police osiguranja) koji imaju sjedište u UK-u više neće biti ovlašteni pružati usluge distribucije osiguranja na području Hrvatske s obzirom na to da Zakon o osiguranju ne nudi takvu mogućnost distributerima sa sjedištem u tzv. trećim državama.

Važno je napomenuti da bi ugovaratelji osiguranja/osiguranici/korisnici ugovora o osiguranju/reosiguranju koji su sklopljeni s društvima za osiguranje iz UK-a gubitkom odobrenja tih društava za obavljanje poslova na području EU-a mogli imati potencijalne rizike u odnosu na ispunjenje potraživanja iz postojećih ugovora o osiguranju/reosiguranju (osim onih koja nakon izlaska UK-a iz EU-a na području Hrvatske osnuju podružnicu).

Stoga upućujemo osobe koje imaju sklopljene ugovore s društvima za osiguranje čije je sjedište u UK-u da kontaktiraju spomenuta društva i njihovo nadzorno tijelo (Bank of England), u vezi s potrebnim koracima da bi se osigurao kontinuitet usluga i ispunjenje obveza osiguratelja iz sklopljenih ugovora o osiguranju.

Hanfa skreće pozornost svima koji posluju s kompanijama iz UK-a da redovito prate informacije u vezi s izlaskom UK-a iz EU-a te da na vrijeme poduzmu potrebne korake kako bi nastavak njihovog poslovanja i nakon spomenutog datuma bio što jednostavniji.

Detaljnije informacije o utjecaju Brexita na subjekte nadzora i opću javnost te popis referentnih internetskih poveznica i mišljenja međunarodnih institucija dostupan je na internetskoj stranici Hanfe (https://www.hanfa.hr/upozorenja-hanfe/brexit-utjecaj-na-tržište-kapitala/), stoji u priopćenju iz Hanfe.