16. kolovoz 2018.

HPB nudi najpovoljniju kamatu za subvencionirane stambene kredite - 2,90 posto

Hrvatska poštanska banka nudi najpovoljnije uvjete u programu subvencioniranja stambenih kredita za ovu godinu - nudi istu kamatnu stopu od 2,90% za kredite u kunama i uz valutnu klauzulu EUR, a maksimalna godišnja efektivna kamata iznosi 3,12%. Banka umjesto klijenta snosi trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine te je osigurala povoljne uvjete ugovaranja police osiguranja nekretnine koja se kupuje.

>>>Izmijenjen zakon o subvencioniranju stambenih kredita – raspodjela ovisi o razvijenosti grada

HPB je za subvencionirane kredite ponudila značajno povoljnije uvjete od redovnih, a kamatne stope vrijede bez ograničenja za iznos kredita (država subvencionira kredite do 100.000 eura). Kamatna stopa je prvih 7 godina fiksna i iznosi 2,90%, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +2,29% te za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +2,28%.

U programu subvencioniranja stambenih kredita sudjeluje i HPB Stambena štedionica koja nudi fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Kamatna stopa na kunske i kredite uz valutnu klauzulu EUR iznosi 3,20%, prvih pet godina otplate, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja 3,35%, dok maksimalna efektivna kamatna stopa iznosi 3,58%.

12 kreditnih institucija potpisalo ugovore o davanju kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je popis 12 odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita.

Pritom, HPB je ponudio jednaku efektivnu kamatnu stopu za obje valute, od 3,12 posto. S druge strane, Erste&Steiermarkische Bank i Zagrebačka banka ponudile su najviši mogući iznos efektivne kamatne stope, od 3,75 posto, također jednak i za kredite u kunama i u eurima.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita, a sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 posto godišnje, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10 posto od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate.

>>>Štromar: Subvencija za stambene kredite trajat će pet umjesto dosadašnjih četiri godine

Od ostalih kreditnih institucija koje su predale ponude za sudjelovanjem u programu, jednak iznos efektivne kamatne stope za eurske i kunske kredite ponudile su Raiffeisen Bank Austria, po 3,24 posto, Podravska banka, po 3,56 posto, HPB - Stambena štedionica, po 3,58 posto, te Croatia banka, po 3,74 posto.

Nakon HPB-a, najnižu efektivnu kamatnu stopu za eurske kredite ponudila je OTP banka, 3,14 posto, slijedi Privredna banka Zagreb (PBZ) s 3,15 posto te Splitska banka s 3,19 posto. Za kunske pak kredite OTP banka je ponudila efektivnu kamatnu stopu od 3,39 posto, PBZ od 3,35 posto, a Splitska banka od 3,45 posto.

Karlovačka banka je za kredite u eurima odredila efektivnu kamatnu stopu od 3,29 posto, a u kunama 3,49 posto, a Istarska kreditna banka Umag za eurske kredite od 3,35 posto, a kunske 3,66 posto.

Do 1.500 eura po kvadratu

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po četvornom metru u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

>>>APN: 12 banaka dalo ponude za subvencionirane stambene kredite

Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretat će se od 30 do 51 posto.

Inače, izmjenama Zakona koje su donesene potkraj lipnja omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine. Javni poziv građanima za ovu kalendarsku godinu planira se raspisati u rujnu.

Do kraja siječnja ove godine u Hrvatskoj je odobreno 2.328 subvencioniranih stambenih kredita, od toga 1.689 za kupnju stana, 463 za kupnju kuće, i 176 za izgradnju kuće.