21. prosinac 2018.

HROTE proširio djelatnost 12 dana prije pripajanja HOPS-u i ostao bez nadzornog odbora

Tvrtka Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) proširila je poslovanje na trgovinu električnom energijom. Dosad je bio registriran samo za organiziranje tržišta električnom energijom i plinom, a sad se pojavljuje i kao sudionik tržišta električnom energijom. Istovremeno je u Sudskom registru zabilježeno da je HROTE ostao bez kvoruma u nadzornom odboru jer je mandat istekao četvorici od pet članova - predsjedniku Žarku Stilinu, zamjeniku predsjednika Valentinu Dujmoviću te članovima Milanu Devčiću i Zdenku Luciću. U NO-u je ostao samo Pavao Pavlić. No neće imati suštinskih posljedica jer se HROTE ionako 1. siječnja pripaja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava, (HOPS) gdje se kao predsjednik Uprave nalazi Mario Gudelj. Utoliko je čudnije širenje djelatnosti ne trgovinu električnom energijom samo 12 dana prije pripajanja HOPS-u, koji je već registriran za tu djelatnost.

>>>Vlada ih ukida, a oni bez komentara

Iz HROTE-a to objašnjavaju odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojima je HROTE određen za voditelja EKO bilančne grupe te je ovlašten za prodaju električne energije povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticaja temeljem ugovora o otkupu električne energije sa zajamčenom otkupnom cijenom i temeljem ugovora o otkupu električne energije sklopljenih temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, koji su ujedno I članovi EKO bilančne grupe.

U odgovoru iz HROTE-a stoji: Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija i Uredbom o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije koje je Vlada donijela 20. prosinca, određeni su udjeli prodaje na burzi električne energije (CROPEX) kao i obveze članova EKO bilančne grupe.

>>>JAS Energy: Istekla dozvola za trgovinu strujom

Da bi HROTE mogao trgovati električnom energijom obvezan je prethodno ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. Jedan od preduvjeta za dobivanje navedene dozvole je i upis djelatnosti trgovine električnom energijom u sudski registar Trgovačkog suda, zaključuje se u odgovoru koji smo dobili iz HROTE-a.