24. svibanj 2018.

Hrvatska izabrana za pilot-projekt o boljem povlačenju europskih sredstava

Europska komisija odabrala je pet nacionalnih ili regionalnih tijela zaduženih za kohezijsku politiku, među kojima je i hrvatsko Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, za sudjelovanje u pilot-projektu za bolje povlačenje europskih sredstava u proračunskom razdoblju nakon 2020. godine.

Riječ je o sljedećih pet programa kohezijske politike: programu „Prometna infrastruktura, okoliš i održivi razvoj” u Grčkoj, regionalnom programu za Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj, regionalnom programu za Estremaduru u Španjolskoj, programu „Konkurentnost i kohezija” u Hrvatskoj te programu za razvoj regija u Bugarskoj, priopćila je u četvrtak Europska komisija.

>>>Vrdoljak poziva na bolje korištenje EU fondova

Da bi se poboljšalo upravljanje programima koje financira EU u razdoblju nakon 2020., stručnjaci iz Komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pružit će prilagođenu potporu. Usredotočit će se na izradu pravih organizacijskih struktura i razvijanje potrebnih vještina za osoblje. Stručnjaci će pomoći nadležnim tijelima i da lakše usklade svoj rad s drugim subjektima uključenima u uvođenje programa kohezijske politike, kao što su poduzeća i socijalni partneri, razvojne agencije i organizacije civilnog društva.

>>>Žalac: Hrvatska priprema 42 strateška projekta za iduće financijsko razdoblje

- Kako bismo u potpunosti ostvarili potencijal javnih ulaganja u pogledu rasta i radnih mjesta, čvrste institucije i dobro funkcioniranje uprave jednako su važni kao i novac. Iskustva koja ćemo steći ovim pilot-aktivnostima pomoći će nam da u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a povećamo učinkovitost i djelotvornost fondova EU-a i javnih nacionalnih fondova, izjavila je povjerenica za regionalnu politiku Corina Cretu.

Razvijanje administrativnih kapaciteta

Prva faza pilot-projekta, koja će trajati od ljeta 2018. do ožujka 2019., bit će namijenjena utvrđivanju plana za razvijanje administrativnih kapaciteta. Tijela će uz potporu stručnjaka sastaviti niz poboljšanja koja treba ostvariti u četirima područjima: području organizacijskog ustroja i transparentnosti, području ljudskih resursa, području unutarnjih postupaka, instrumenata i sustava informacijskih i komunikacijskih tehnologija te području dobrog upravljanja, uključujući interakcije s vanjskim dionicima.

Programska tijela provest će plan tijekom druge faze pilot-projekta, koja počinje 2019. Komisija će ih aktivno podupirati, uz stručno savjetovanje i osiguravanje instrumenata kao što su okvir kompetencija i instrument za umrežavanje PEER 2 PEER.

>>>Divjak: Cilj je do kraja godine ugovoriti tri milijarde kuna iz EU fondova

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) izdvojeno je 900.000 eura za razvijanje prve faze planova u pet odabranih zemalja. O proračunu za drugu fazu odlučit će se kasnije.

Komisija će do kraja 2019. evaluirati rezultate pilot-projekta. Doneseni će se zaključci upotrijebiti u izradi smjernica za razvijanje administrativnih kapaciteta koje će provesti nadležna tijela koja su odgovorna za upravljanje programima za fondove EU-a u sljedećem dugoročnom razdoblju financiranja.