12. ožujak 2018.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe traži 24 kontrolora letenja

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) do 20. ožujka ove godine, uglavnom zbog porasta zračnog prometa, traži 24 djelatnika-kontrolora letenja na više lokacija u Hrvatskoj, doznaje se iz HKZP-a.

Riječ je zapravo o natječaju za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa, pri čemu ih se 14 traži za oblasnog radarskog kontrolora, četvero za toranjskog kontrolora u AKZP Zagreb/Lučko, po dvoje za toranjskog kontrolora u podružnici Split/Brač i Zadar te po jedan u podružnicama Dubrovnik i Lošinj.

- To je najveći natječaj za polaznike-buduće kontrolore letenja u zadnjih nekoliko godina. Tražimo ih dijelom zbog smjene generacija, a najviše zbog porasta prometa u hrvatskom zračnom prostoru. Primjerice, 19. kolovoza prošle godine imali smo u jednom danu rekordnih 2.800 zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru, što je vrlo zahtjevna situacija za kontrolore, ističu u povodu natječaja iz HKZP-a, čiji direktor Vlado Bagarić poziva mlade da se jave na natječaj.

>>>Sporazum HKZP i OiV: 25 milijuna kuna za zajedničku izgradnju višenamjenskog objekta u Konavlima

Od uvjeta koje moraju zadovoljiti su završena četverogodišnja srednja škola, ali mogu se javiti i oni s fakultetima, a trebaju i vladati hrvatskim i engleskim jezikom te biti državljani RH ili druge članice EU-a.

Važno je i da su rođeni od 1990. na dalje, te da imaju zdravstvenu sposobnost u kategoriji 3, što je, kako kažu, slično onoj koju imaju piloti zrakoplova, za što će pregled obaviti na trošak poslodavca.

Od kandidata se očekuje i sklonost timskom radu, razvijene socijalne i komunikacijske vještine te visoka motivacija za zanimanje kontrolora zračnog prometa.

>>>Hrvatska kontrola zračne plovidbe dobitnik nagrade EK

Odabrani kandidati već krajem travnja ove godine počeli bi sa inicijalnim osposobljavanjem, koje traje oko dvije i pol godine u Hrvatskoj i inozemstvu, nakon čega dobivaju certifikate te mogu početi raditi, prvo sa instruktorom, a potom samostalno.

- Vjerujemo u ukupno dobar odaziv na natječaj te se nadamo i da ćemo pronaći kadrove koji nam trebaju. Ukupno je trenutno u Hrvatskoj 260 kontrolora zračnog prometa, a ukupno zaposlenih u HKPZ-u oko 730, poručuju iz HKZP-a.