11. lipanj 2019.

HS Produktu nagrada Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini

Lani su prvi na svijetu digitalizirali pištolj. ‘Ušli‘ su u francusku policiju a pored novih tehnologija, imaju proizvode ne samo za vojsku i policiju, nego i za širi auditorij. Neće više proizvoditi samo pištolje i puške, nego i čipove i softvere za te proizvode. Indija im je jako zanimljiva kao tržište, no indijska vlada uvjetuje da se proizvodnja događa lokalno i zato su tamo lani otvorili predstavništvo

Fina je u utorak dodijelila i još 11 nagrada. Ukupni rang tvrtki dobiven je rangiranjem 11 financijskih pokazatelja u pet kategorija - prema pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti. A dobitnici su:

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – Bovis d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti rudarstvo i vađenje – Radlovac d.d.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u prerađivačkoj industriji – HS produkt d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija – HEP proizvodnja d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša – Spectra Media d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla – New Yorker Croatia d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti prijevoz i skladištenje – Zračna luka Zadar d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u građevinarstvu – Poduzeće za ceste Split d.d.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – Globalna hrana d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti informacije i komunikacije – Hewlett Packard d.o.o.

Najuspješnije poduzeće u 2018. godini u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima – booking.com d.o.o.