09. rujan 2018.

HUZIP očekuje prihode na razini prošlogodišnjih

Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) našla se na 31. mjestu Liderove liste 100 najvećih neprofitnih organizacija prema ostvarenim prihodima u 2017. godini. Prema podacima o poslovanju, lani je poslovala s prihodima od  39,87 milijuna kuna, rashodi 31,55 milijuna kuna, a razlika prihoda i rashoda iznosila je 8,32 milijuna kuna. Zanimalo nas je u što su utrošili višak prihoda i kakvo poslovanje očekuju u ovoj godini.

>>>U novom broju Lidera: Poslujte s neprofitnim organizacijama, imaju 10,5 milijardi kuna

- Iznos koji spominjete kao razliku prihoda i rashoda od 8.317.153 kuna odnosi se na iznose naknade koji do dana objave revizijskog izvještaja nisu bili isplaćeni domaćim i inozemnim nositeljima prava. Dakle, navedeni iznos nije utrošen već će tijekom 2018. godine biti isplaćen nositeljima prava u rokovima utvrđenim u članku 167. st. 4. i 167.b st. 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Budući da prema podacima kojima raspolažemo nije došlo do značajnije promjene broja korisnika predmeta zaštite u RH, u 2018. godini očekujemo prihode na razini prošlogodišnjih – rekao je Mario Kapetanić, voditelj pravne službe HUZIP-a i dodao da je prioritet, kao i u proteklim godinama, naplatiti što više naknade od inozemnih sestrinskih kolektivnih organizacija za korištenje izvedbi njihovih članova u inozemstvu.

>>>U što je višak prihoda uložio Hrvatski košarkaški savez

HUZIP je neprofitna udruga koja, temeljem odredaba Zakona o autorskom i srodnim pravima i na osnovi ovlasti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH, ostvaruje kolektivnu zaštitu umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj. HUZIP-a trenutno okuplja više od 11.000 domaćih i inozemnih članova koji su putem posebne punomoći ovlastili HUZIP da štiti njihova prava. HUZIP također štiti i prava inozemnih umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj kao i prava svojih članova u inozemstvu i to na osnovi recipročnih ugovora zaključenih sa srodnim inozemnim organizacijama za kolektivnu zaštitu izvođačkih prava, kao i temeljem stvarne uzajamnosti te u okviru međunarodnih ugovora i konvencija koje je prihvatila i ratificirala Republika Hrvatska. U okviru svoje djelatnosti HUZIP daje odobrenja za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača, vodi evidenciju javnog iskorištavanja snimljenih izvedaba, prikuplja naknadu od korisnika predmeta zaštite, te raspodjeljuje primljenu naknadu umjetnicima izvođačima.


[mks_social icon="facebook" size="48" style="square" url="https://www.facebook.com/lider10media/" target="_blank"][mks_social icon="linkedin" size="48" style="square" url="https://www.linkedin.com/company/lider-press-dd/" target="_blank"][mks_social icon="twitter" size="48" style="square" url="https://twitter.com/lider_press" target="_blank"][mks_social icon="instagram" size="48" style="square" url="https://www.instagram.com/lider.media/" target="_blank"]Pratite Lider na društvenim mrežama