12. siječanj 2017.

Inicijativa za mlade: Osigurano više od 500 mjesta za studentsku praksu

Kad su u listopadu prošle godine Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pokrenule Inicijativu privatnog sektora za mlade, cilj im je bio osigurati kvalitetnu izobrazbu na radnome mjestu za stotinu studenata kako bi stekli vještine s kojima će u budućnosti moći uspješno konkurirati na tržištu rada i napredovati u karijeri. Međutim, odaziv privatnih poduzeća, profesionalnih udruga i obrazovnih ustanova nadišao je i najoptimističnija očekivanja. – Od pokretanja programa u Inicijativu se uključilo 110 privatnih tvrtki te 21 obrazovna institucija – rekao je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a, predstavivši Inicijativu u prosincu na tradicionalnom predblagdanskom okupljanju HUP-ovih članova.

Velika korist

Majetić je s ponosom izjavio da je u sklopu Inicijative osigurano već petsto mjesta za studentsku praksu radi stjecanja prvoga radnog iskustva. – Ovo je velik uspjeh koji ohrabruje, no to je tek početak – rekla je Vedrana Jelušić Kašić, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku, napomenuvši da će prijave tvrtki i obrazovnih institucija za uključenje u Inicijativu trajati i tijekom siječnja. Prva praksa počet će se obavljati u veljači, a prije toga bit će organizirane edukacije za mentore kako bi se osigurala velika korist prakse i za studente. U EBRD-u i HUP-u očekuju da će se pokretanjem novog online alata za prijavu otvoriti mnoge nove prilike za mlade. Spomenuti online alat, odnosno internetski portal http://inicijativazamlade.hup.hr na kojem se zainteresirani mogu prijaviti, izradila je ekipa studenata osječkog FERIT-a koja se nada da će njihov trud pridonijeti povezivanju studenata i tržišta rada na nacionalnoj razini.

>>>Career Speed Dating – Prvi brzi intervjui poslodavaca sa studentima na FER-u

Prema Eurostatovim podacima, sa sadašnjih 43 posto Hrvatska je treća prema stopi nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji. Mnogo mladih u Hrvatskoj nove pri like za zaposlenje potražilo je u inozemstvu. Kako bi smanjila negativan utjecaj odljeva mozgova na dugoročan gospodarski rast, Inicijativa želi poboljšati usklađenost vještina mladih s potrebama tržišta rada i osigurati potporu mladim ženama u prevladavanju ‘mekih‘ zapreka pri stupanju na tržište rada.

Potpora ženama

Komplementarno s programom studentske prakse provodit će se program mentorstva u kojem će sudjelovati iskusne poslovne žene iz profesionalnih ženskih udruga i Baze poslovnih žena u Hrvatskoj. Uz 110 partnerskih tvrtki, među kojima su i Atlantic Grupa, Cinestar, Erste banka, HT, Ina, Infokorp, Nestlé, PPD Vukovar, Pliva, Podravka, Zaba i mnoge druge, na suradnju se obvezala i 21 visokoobrazovna ustanova iz raznih dijelova Hrvatske. Važnost Inicijative prepoznali su osječki Ekonomski fakultet, FERIT, Pravni fakultet, Odjel za matematiku, PTF, Sveučilište Sjever, varaždinsko-zagrebački FOI, zagrebački Agronomski fakultet, Effectus, EF, Pravni fakultet, RIT Croatia i Vern‘, zaprešićko Veleučilište ‘Baltazar‘, riječki EF, Visoka poslovna škola PAR, pulski FET ‘Dr. Mijo Mirković‘ i Sveučilište u Puli te splitski Sveučilišni centar za stručne studije, EF i Aspira.