08. svibanj 2019.

Inženjeri: Ukinite voditelje javnih projekata koji uzimaju stotine milijuna kuna

Prema saznanjima koje smo danas dobili od predstavnika četiri inženjerske komore izgleda da će priča oko ukidanja obaveznog komorskog članstva ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima radova dobiti nove, zanimljive nastavke. Naime, kako smo već pisali, između Ministarstva graditeljstva i strukovnih komora inženjera građevinarstva, arhitekture, elektrotehnike i strojarstva, vodi se nesmiljena višemjesečna bitka o izmjenama i dopunama Zakona o komorama arhitekata i inženjera u građevinarstvu i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, koji ukida obavezno komorsko članstvo ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima radova. Sve prijedloge koje su uputili predstavnici komora inženjera, koji sudjeluju u zahtijevnom procesu gradnje, Ministarstvo ne želi uzeti u razmatranje, kao ni razloge koje navode zašto njihovih 5.500 članova, ovlaštenih voditelja gradilišta, trebaju i dalje biti obuhvaćeni obveznim komorskim članstvom.

Kao razloge ove promjene zakona u Ministarstvu navode rasterećenje gospodarstva ukidanjem obaveznih komorskih članarina od ukupno oko 10 milijuna kuna, ali, činjenica je da se ne bi dogodile uštede nego povećanje troškova od čak 55 puta, ističu inženjeri, jer bi troškove osiguranja i pristup normama voditelji gradilišta morali plaćati samostalno, ili bi za njih to trebao platiti izvođač, a u konačnici, taj bi se trošak prebacio na investitore.

Umjesto toga, inženjeri predlažu da se radi financijskog rasterećenja ukinu obveze imenovanja voditelja projekta za javne naručitelje. Naime, 2013. je uvedena zakonska obveza (Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje) za investitore javne naručitelje da su obvezni imenovati voditelje projekata, a ukidanjem obveze njihovog imenovanja, postiglo bi se značajno financijsko rasterećenje naručitelja, jer je uobičajena cijena tih poslova 1-2 posto vrijednosti investicije, što su iznosi od više stotina milijuna kuna. Ta obveza javnih investitora je dodatno proširena u prosincu 2018. cijelim nizom povećanja projekata za koje su obvezni voditelji projekata. Inženjeri ističu da voditelj projekata nije profesija iz sigurnosnog sektora, nije sudionik u gradnji, a nije ni regulirana profesija te iz tih razloga nije nužno da se poslovi i djelatnosti vođenja projekta definiraju zakonom, kao što je sada slučaj. Radi se o menadžerskoj ulozi i treba ostaviti slobodu i volju investitorima da ocijene žele li imenovati voditelja projekta ili ne.

Proces gradnje u dovoljnoj mjeri sa stajališta propisa o gradnji kontroliraju sudionici u gradnji sukladno Zakonu u gradnji, naglašavaju u komorama inženjera i tvrde da financijsku korist od ovakvog zakona ima privatna udruga pod nazivom Hrvatska udruga voditelja projekata.

Inženjeri okupljeni u komorama, osim toga, tvrde, da je neprimjereno da zakon propisuje obvezu polaganja ispita za pristup određenoj profesiji (IPMA i PMI certifikat) koji se polažu kod jedne od udruga koja je privatno-pravnog karaktera. Također, ti certifikati se moraju svake četiri godine recertificirati, što iziskuje dodatne troškove gospodarstvu. Prema javno dostupnim podacima Hrvatske udruge za upravljanje projektima postoji više razina certifikata u vrijednosti od 750 do 3.000 kuna. Ako Ministarstvo graditeljstva smatra da je za pristup poslovima voditelja projekata potrebno polagati ispit onda se to moralo organizirati u okviru Ministarstva graditeljstva ili se to trebalo povjeriti inženjerskim komorama, a u tom slučaju troškovi polaganja ispita bili bi višestruko manji i tu bi se, također, mogle ostvariti značajne uštede, navode iz četiri inženjerske komore.

Ali unatoč argumentaciji, Ministarstvo nije uzelo o obzir prijedloge inženjerskih komora. S druge strane, kako su nas izvijestili u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, a u ime sve četiri inženjerske komore - Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Hrvatske komore inženjera strojarstva - inzistiranje na ukidanju obaveznog komorskog članstva ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima radova protivno je volji struke i volji inženjera iako se izmjene i dopune dva zakona izravno odnose na proces gradnje.

Do danas se već dvije tisuće ovlaštenih voditelja gradilišta pismeno očitovalo da žele ostati u obveznom komorskom članstvu, jer im to donosi određene beneficije i zaštitu struke, a odnose se na osiguranje od profesionalne odgovornosti do milijun kuna štete, koje je sada pokriveno članstvom i pristup cijelom nizu normi, te besplatnu pravnu pomoć, koju u slučaju bilo kakvog spora kao članovi Komore dobivaju. Inženjeri tvrde da su ove zakonske izmjene loše iz cijelog niza razloga, a glavni od njih je srozavanje kvalitete izvođenja radova i nadzora, jer će, praktički, usvoje li se novi zakonski prijedlozi, voditelj gradilišta moći biti svatko tko položi stručni ispit, ali daljnjih provjera njegova znanja i certificiranja neće biti.