24. travanj 2017.

Istraživanje PwC-a: Samo 13 posto vodećih društava upravlja rizicima s ‘prve crte‘

https://www.youtube.com/watch?v=Ks5uW5G_C1Y&feature=youtu.be

 Gotovo deset godina nakon početka financijske krize 2008. godine, upravljanje rizicima evoluira, odmičući se od isključivo obrambenog načina razmišljanja. Sukladno staroj paradigmi, rizicima se u organizaciji obično upravljalo s „druge crte“ obrane.

Međutim, novo istraživanje PwC-a Risk in review: Managing risk from the front line, pokazuje da vodeća društva odluke o upravljanju rizicima sve više dodjeljuju izravno u nadležnost poslovnih jedinica na „prvoj crti“. Društva koja su u tome najučinkovitija („Front Liners“) češće će imati veće prihode i ostvariti rast dobiti. Međutim, ta je inovativna skupina u manjini: među više od 1500 izvršnih rukovoditelja u 30 industrija i preko 80 država obuhvaćenih istraživanjem, njih samo 13 posto može se smatrati „Front Liners“.

>>> Smanjite rizik poslovanja: Porezna uprava usredotočila se i na transferne cijene

K tome, izvješće naglašava zabrinjavajući paradoks: iako je računalna sigurnost označena kao univerzalni rastući rizik, samo devet posto ispitanika dobilo je visoku ocjenu zrelosti zaštite od kibernetičkog rizika, što znači da mnogi nisu primijenili vodeće prakse kako bi se pripremili za online prijetnje.

Među više od 1500 izvršnih rukovoditelja u 30 industrija i preko 80 država obuhvaćenih istraživanjem, njih samo 13 posto može se smatrati „Front Liners“.

„Ključ rasta nije izbjegavanje rizika. Front Liners društva upravljanje rizicima smatraju obvezom uprave, glavnih rukovoditelja i, što je možda najvažnije, ključnih donositelja odluka u poslovnim jedinicama,“ rekao je Dean Simone, voditelj usluga analize rizika informacijskih sustava PwC-a u SAD-u. „Ovogodišnje istraživanje govori nam da lideri moraju upravljanje rizicima učiniti funkcijom u kojoj se više surađuje, koja je mjerljivija i više je strateška. Svjedočimo boljem usklađivanju u vezi s najbrže rastućim čimbenicima rizika, kao što je kibernetička sigurnost, ali i nedostatak zrelosti u smislu pripreme i planiranja za najveće rizike s kojima se izvršni direktori danas suočavaju.“

Front Linersi učinkovitiji u upravljanju rizicima

Prema novom istraživanju PwC-a, Front Liners društva će vjerojatno učinkovitije od ostalih ispitanika upravljati u svih 12 istraživanih područja rizika: financijskom, regulatornom i područjem usklađenosti, područjem prihoda i promjenjivosti, operativnim, reputacijskim, strateškim, ekološkim, područjem kibernetičke sigurnosti, tehnološkim, područjem ljudskog kapitala, trećim stranama, kulturološkim te područjem stimulacija. Na primjer, među društvima koja su zbog operativnog rizika doživjela poremećaj, 63 posto Front Liners društava bilježi uspješan oporavak, u odnosu na 46 posto drugih ispitanika.

>>> PwC: Javnost je spremna prihvatiti AI i robote kao liječnike

Istraživanje ističe pet koraka s „prve crte“ koja društva trebaju poduzeti kako bi izgradili suradnički, učinkovit pristup upravljaju rizicima:

  1. Postaviti snažnu organizacijsku atmosferu usredotočenu na kulturu rizika koju oblikuje i mjeri rukovodstvo i uprava.
  2. Uskladiti upravljanje rizicima sa strategijom pri donošenju odluka kako bi upravljanje rizicima bilo ugrađeno u planiranje i taktičku provedbu.
  3. Prekalibrirati program upravljanja rizicima kroz sve tri crte obrane tako da prva crta bude nadležna za donošenje odluka o riziku poslovanja, druga crta nadgleda prvu, a treća crta pruža objektivni nadzor.
  4. Uvesti jasno definiranu prihvatljivu količinu i vrstu rizika kroz cijelu organizaciju.
  5. Razviti izvješćivanje o riziku. Praćenje rizika ključno je za zadržavanje poslovnih odluka unutar dogovorene prihvatljive količine rizika.

>>> PwC objavljuje 10. jubilarno globalno istraživanje o Digital IQ

„Ključ za učinkovito upravljanje rizicima aktivno je sudjelovanje, dodjela odgovornosti za različite ključne dijelove učinkovitog programa upravljanja rizicima – strateško usklađivanje, stručnost, procesi, analiza – crti obrane koja je najspremnija za njihovo izvršavanje,“ nadovezao se Jason Pett, lider za usluge interne revizije, usklađenost i upravljanje rizicima PwC-a u SAD-u. „Pojašnjavanje funkcije svake crte obrane i njihova bliska suradnja koju omogućava tehnologija pomaže promicanju slobodnih i dobrodošlih gledišta i ideja.“