03. svibanj 2018.

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na e-savjetovanju

Ministarstvo turizma u četvrtak je u javnu raspravu uputilo prijedlog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a putem e-savjetovanje svi zainteresirani u idućih mjesec dana, do 2. lipnja mogu uputiti mišljenja, primjedbe, kritike i prijedloge.

Kako je najava izmjena tog zakona ponegdje na ‘terenu‘ i prije objave na e-savjetovanju, a pogotovo od strane privatnih iznajmljivača smještaja, izazivala rasprave, pogotovo zbog pratećeg pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, iz Ministarstva turizma su na upit Hine naglasili da se taj pravilnik može donijeti tek nakon što zakon odnosno njegove izmjene stupe na snagu.

Tada ministar donosi pravilnik, za kojeg u Ministarstvu kažu da se još radi te će i on prije donošenja na javnu raspravu.

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, a kako se ocjenjuje da je važeći zakon u nekim dijelovima nedorečen odnosno ograničavajući za razvoj ugostiteljstva i konkurentnost hrvatskog turizma predlažemo izmjene koje se mogu vidjeti u prijedlogu na e-savjetovanju, ističu iz Ministarstva.

>>>Zagrebački ugostitelji za PDV od 10 posto i ukidanje poreza na potrošnju

Dodaju da izmjene idu za usklađivanjem standarda objekata za iznajmljivače, koji su ishodili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 1. rujna 2007. sukladno tada važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, sa sada važećim istoimenim Pravilnikom, i na taj će se način ujednačiti standard objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Procjenjuje se da bi to moglo imati učinak na 20.000 iznajmljivača koji su ishodili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 1. rujna 2007. godine.

Ujedno se rješavaju i pitanja onih iznajmljivača koji neće htjeti podnijeti zahtjev za usklađivanje, iz razloga što nemaju ili ne žele uložiti dodatna sredstva u uređenje objekta radi podizanja standarda, ili sam objekt možda nema prostornih mogućnosti za podizanje standarda (npr. prostor za dodatne sanitarije kako bi se zadovoljio uvjet da svaka soba ima svoje), i to tako da im se omogući nastavak pružanja ugostiteljskih usluga bez prava na korištenje oznake za kategorije (zvjezdice). Na taj način iznajmljivačima neće biti onemogućeno pružati usluge, ali će korisnici usluga (gosti) dobiti informaciju da objekt nema kategoriju te da stoga očekuju drugačiji, niži standard usluge.

>>>Ograničenja turizma: Čime uvjeriti goste da u Hrvatsku ne dolaze samo ljeti

Izmjenama se uređuje i da iznajmljivači, uz uslugu smještaja, mogu svojim gostima pružati uslugu doručka, a do sada su mogli pružati i uslugu polupansiona i pansiona. Time bi se, kako se obrazlaže, doprinijelo da iznajmljivači koji sada pružaju i usluge polupansiona ili pansiona i svoje su objekte opremili za pružanje takvih usluga, nastave obavljati djelatnost kao ugostitelji, osnivanjem trgovačkih društava ili obrta, čime bi se omjer iznajmljivača i hotelijera izmijenio u korist hotelijera.

Što se tiče izmjena vezanih za usluživanje hrane i pića, iz Ministarstva ističu da će se svi koji budu ispunjavali uvjete moći registrirati i za tu djelatnost te da se i tu, kao i kod usklađivanja standarda koji se tiču smještaja, uvode jednaki uvjeti poslovanja kako bi svi mogli raditi po ujednačenim pravilima.

Predložene izmjene daju mogućnost da ugostiteljske djelatnosti, pored specijalnih bolnica i lječilišti, mogu obavljati i druge zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita.

Zakonskim se izmjenama uređuje i nova vrsta objekta u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno objekt za robinzonski smještaj te propisivanje posebnih standarda za objekte u domaćinstvu i obiteljskom poljoprivrednom domaćinstvu.

>>>Cappelli: Izmjene zakona i pravilnika nisu protiv privatnih iznajmljivača

Novina je i da se smještaj sezonskih i terenskih radnika radi obavljanja poslova, kao i smještaj sudionika umjetničkih rezidencijalnih programa, ne smatra ugostiteljskom djelatnošću.

Prijedlog predviđa i uvođenje ublažavanje postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga koji počine prekršaj, i to primjenom načela oportuniteta odnosno propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru.

- Očekujemo da će posljedice donošenja izmjena tog zakona biti podizanje kvalitete usluga i standarda objekata u domaćinstvu, ravnopravan položaj iznajmljivača i ugostitelja na tržištu, veća zaštita potrošača, produženje turističke sezone i veći prihod iznajmljivača, olakšano poslovanje poduzetnika, a sve u cilju razvoja i jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma, poručuju iz Ministarstva turizma.