10. travanj 2018.

Janaf: Dobit u investicije, a ne u dividendu

Nadzorni odbor i Uprava Janafa, kojoj je na čelu Dragan Kovačević, predložili su Glavnoj skupštini da ove godine dioničare ostave bez dividende. Ako Glavna skupština prihvati njihov prijedlog, time će bez očekivanog izdašnog prihoda prije svih ostati država, koja preko CERP-a i Ministarstva državne imovine raspolaže s više od 78 posto udjela u Janafu.

>>>Janaf premašio planiranu dobit za 41,7 posto

Janaf je prošlu godinu završio s gotovo 291 milijun kuna dobiti, što je na istoj razini na kojoj je bila ostvarena dobit u 2016. godini, za koju je Janaf svojim dioničarima isplatio više od 166 milijuna kuna dividende. Prema odluci Uprave i NO-a, iz prošlogodišnje je dobiti 14,5 milijuna kuna izdvojeno u zakonske pričuve, a 138 milijuna kuna raspoređeno je u ostale rezerve iz dobiti. Za preostalih 138 milijuna kuna predlaže se Glavnoj skupštini da ih rasporedi u zadržanu dobit kompanije, umjesto da ih isplati dioničarima.

>>>Dragan Kovačević: Moramo razvijati projekte koji će nam osigurati nove prihode

Taj je prijedlog obrazložen time što je ukupna vrijednost ugovorenih, a neobavljenih radova na kraju 2017. godine iznosila 352,2 milijuna kuna. Nadalje, vrijednost investicija koje su na kraju prošle godine bile u tijeku, a za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 646 milijuna kuna.

>>>Janaf ugovorio suradnju s NIS-om i MOL-om

Kako iz toga proizlazi potreba osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, Uprava i NO smatraju da Janaf ove godine ne bi trebao isplaćivati dividendu već tih 138 milijuna kuna rasporediti u zadržanu dobit.