27. ožujak 2017.

Jon Terry iz PwC-a: Različitost i uključenost postale su ključno pitanje ugleda

Unatoč povećanoj usredotočenosti na različitost u postupku zapošljavanja, u industriji financijskih usluga napredak je spor, pri čemu samo trećina organizacija za financijske usluge bilježi porast prijava žena kao rezultat svojih posebnih postupaka zapošljavanja koji vode računa o različitosti.

Rezultati istraživanja

U nastavku slijede neki od rezultata novog izvješća PwC-a, Gaining an edge in the competition for talent: Inclusive recruitment in financial services survey 2017. Izvješće se temelji na anketi provedenoj na 276 zaposlenika koji rade u raznim organizacijama u industriji financijskih usluga te predstavnika poslodavaca 55 različitih organizacija za financijske usluge.

>>>PwC: Ne možemo imati doba strojeva bez ljudi

Izvješće tvrdi da je 91% poslodavaca iz sektora financijskih usluga uspostavilo strategiju različitosti i uključenosti, što ih smješta iznad prosjeka ostalih sektora (81%). Više od tri četvrtine (76%) uskladilo je svoju strategiju zapošljavanja i selekcije sa strategijom različitosti i uključenosti. Istovremeno, više od tri četvrtine poslodavaca u sektoru financijskih usluga (76%) aktivno pokušava privući žene, što je znatno više nego od prosječnog postotka svih sektora –te više od polovice (51%) pokušava privući više osoba iz manjinskih skupina.

Međutim, izvješće otkriva da su, unatoč trudu, različitost i uključenost više na razini nastojanja nego li stvarnosti za mnoge organizacije za financijske usluge.

Samo 36% organizacija za financijske usluge bilježi porast prijava žena kao rezultat svojih posebnih postupaka zapošljavanja koji vode računa o različitosti. Manje od četvrtine (22%) tvrdi da su zaprimili više prijava od manjinskih kandidata.

Nadalje, samo 25% uspjelo je privući žene s više iskustva kao rezultat postupaka koji vode računa o različitosti koje su primijenili u svojem postupku zapošljavanja. Zapravo, jedino područje u kojem su društva za financijske usluge uspješnija od drugih industrija je zapošljavanje žena koje dolaze izvan sustava na rukovodeće pozicije (42% u financijskim uslugama naspram 24% u ostalim industrijama).

Napredak je razočaravajući uzevši u obzir značajan naglasak koji su društva za financijske usluge stavila na to pitanje u usporedbi s drugim industrijama,što ukazuje na to da su potrebne djelotvornije intervencije i radnje kako bi se postigli rezultati koje tvrtke žele. Kako bi uspjeli u zapošljavanju i zadržavanju ženskih kadrova, naše izvješće naglašava nekoliko ključnih područja koja organizacije trebaju razmotriti.

>>>Žene sve kvalificiranije, ali i dalje zarađuju 16 posto manje od muškaraca

Žene zaposlene u financijskim uslugama ambiciozne su: Očekuju prikladnu nagradu za svoj talent i trud te traže mogućnosti za gradnju karijere. Njihova spremnost na borbu za ono što žele ogleda se u činjenici da češće pregovaraju sa svojim poslodavcem o plaći prilikom prihvaćanja posla nego muškarci (60% naspram 52%) te je vjerojatnije da će osigurati povećanje iste (36% naspram 32%).

Različitost je važna

Kandidati žele iskrenu sliku iskustva i kulture radnog mjesta prije nego što odluče o tome gdje će raditi. 69% žena sudionika koje rade u financijskim uslugama promotrile su različitost rukovodstvenog tima prilikom odlučivanja o prihvaćanju funkcije kod svog zadnjeg poslodavca. 74% reklo je kako su istražili ima li poslodavac pozitivne uzore slične njima prije prihvaćanja svoje zadnje funkcije.

Organizacije za financijske usluge moraju „prijeći s riječi o različitosti na djela“: Kada smo poslodavce u sektoru financijskih usluga upitali o opsegu u kojem su ugradili različitost i uključenost u svoj brend kao poslodavca, manje od 30% reklo je kako su podijelili informacije o različitosti svoje radne snage i rukovodstvenog tima. Manje od 40% priopćava svoju strategiju različitosti i povezanim ciljevima.

- Različitost i uključenost postale su ključno pitanje ugleda, tvrdi Jon Terry, globalni voditelj usluga savjetovanja o ljudskim resursima u sektoru financijskih usluga društva PwC.

- Kako bi se upravljalo tim rizicima, poduzeća mogu početi istraživanjem o tome kakva je percepcija njihove organizacije u vezi s različitošću i uključenošću te koje rizike i mogućnosti te percepcije donose. Čak i ako je organizacija trenutno u zaostatku u vezi pitanja različitosti i uključenosti, mogla bi razmotriti mogućnosti ostvarivanja prednosti kroz priznanje da žele učiniti više i izradu planova za ubrzanje napretka. Takva otvorenost i odlučnost mogu ostaviti dobar dojam kod trenutnih i potencijalnih zaposlenika te među drugim dionicima, kazao je Terry.

Anketa je dijelom istraživanja PwC-a Winning the fight for female talent koje je pokrenuto na Međunarodni dan žena.