27. travanj 2018.

Jordanić: Objedinjavanje gospodarskih inspekcija dobra je ideja, ali realizacija je upitna

Bivši glavni državni inspektor Branko Jordanić rekao je da je objedinjavanje gospodarskih inspekcija kao jedan od ciljeva Nacionalnog programa reformi 2018 dobra ideja, no dosta je sumnjičav kad je u pitanju realizacija. On je napomenuo da će se najprije morati osnovati novo tijelo koje nijedan ministar neće moći nadzirati i neće više biti potrebni razni nepotrebni odjeli unutar inspekcije nekog ministarstva.

>>> Plan reformi objedinjuje inspekcije, reže sve pristojbe, kažnjava prijevremeno umirovljenje

- Dok sam ja bio glavni državni inspektor, postojalo je pet upravnih jedinica Inspektorata organiziranih onako kako bi inače i regije u Hrvatskoj trebale biti organizirane. No tih pet upravnih jedinica omogućilo nam je to da ni župani nisu mogli imati direktnu kontrolu nad Inspektoratom, ne samo ministri. Meni niti jedan župan niti jedan ministar nije mogao ništa narediti, ali, nažalost, sve je to razbijeno zbog raznih interesnih krugova kojima je odgovaralo da inspekcije dođu pod ingerencije ministarstava – rekao je Jordanić.

>>> Inspektori zaobilaze tvrtku za prepisivanje 

Upravo iz tih razloga moguće su opstrukcije i zbog toga je Jordanić pomalo skeptičan. No ističe, stvaranjem jednog inspekcijskog tijela za gospodarstvo omogućit će se koncentracija kvalitetnih kadrova koji će postupati po propisima i kojima treba omogućiti nezavisnost, koju sada nemaju.