26. svibanj 2017.

Kod ministra Krstičevića čak 60 SOR-ovaca

Čak 60 osoba trebalo bi se ove godine stručno osposobiti bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane, proizlazi iz Plana prijema koji je objavilo to Ministarstvo.

>>> Sindikati: Koji bi poslodavac uzeo pripravnika, kad mu država besplatno daje SOR-ovca

Priliku za prvo radno iskustvo trebale bi dobiti 54 visokoobrazovane osobe, jedna s ‘višom‘ (završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij od najmanje tri godine) i pet sa srednjom školom. Najviše osoba, po pet, osposobljavale bi se na poslovima stručnih suradnika za poslove obrane, za potporu u javnoj nabavi, za pripremu i nadzor vojnog građenja te na mjestu stručnog suradnika za sustave upravljanja paljbom (tri).

>>> Ćorić: Stručno osposobljavanje je krizna mjera, trebalo bi opet reafirmirati pripravnički sustav

Prijam na stručno osposobljavanje provodit će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a troškove osposobljavanja snosit će nadležna služba zavoda. O sredstvima kojima ta služba bude raspolagala ovisit će broj osoba koji će se osposobiti. U slučaju da ne bude imala sredstva za provedbu cijelog Plana, dakle za prijem svih 60 ‘kandidata‘, primit će ih samo onoliko za koliko bude imala novca.