Korona i biznis
09. ožujak 2019.

Krištof: Nema razloga za zabrinutost oko kvalitete makroekonomskih podataka

Nakon što je jučer direktor Glavne uprave za ekonomske i financijske poslove Europske komisije Manfred Bergmann poručio kako Hrvatska treba poboljšati svoje nacionalne statističke podatke, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof pojasnio je Lideru o čemu je točno riječ. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Komisija je u svom izvještaju europskog semestra naglasila sljedeće:

‘Ostaje zabrinutost u pogledu cjelovitosti, točnosti i vremenskih perioda makroekonomskih statistika i podataka o javnim financijama. Pouzdane statistike uvjet su ekonomskog i proračunskog nadzora kao i donošenja informiranih ekonomskih odluka. Iako je bliska suradnja Državnog zavoda za statistiku i Eurostata urodila određenim napretkom u stvaranju nacionalnih računa i osiguranja konzistentnosti između podataka o javnim financijama i nacionalnih računa, sektorski računi još nisu objavljeni‘.

Dakle, jedini problem postoji u području sektorskih računa, koji su u međuvremenu dostavljeni Eurostatu i koji čekaju verifikaciju i objavu. Problemi su nastali zbog sljedećeg: Republika Hrvatska je kod donošenja Uredbe (EU) br. 549/2013 o europskim nacionalnim i regionalnim računima tražila i dobila brojne derogacije uslijed kojih do 2020. nismo dužni proizvoditi puni set nacionalnih računa, a za dostavu dijela vrijede drugačiji rokovi.Uslijed navedenog, puni set nacionalnih računa u potpunosti je usklađen samo jednom godišnje, što značajno otežava proizvodnju koherentne serije sektorskih računa. Sektorski računi naime služe kao kontrola konzistentnosti različitih računa, a nju je moguće postići isključivo ako su svi izračuni za cijelo razdoblje međusobno usklađeni.

Razlog zbog kojeg sektorski računi za Republiku Hrvatsku do dana pripreme izvješća nisu objavljeni zapravo leži u različitom fokusu dvije Eurostatove uprave. Uprava za Nacionalne račune ima fokus na kvaliteti i koherentnosti cijele serije, a uprava za Račune države ima fokus na točnost podataka o dugu i deficitu za posljednje razdoblje. Tako je sa Upravom za nacionalne račune dogovoreno da će se detaljna raspodjela subvencija na proizvode i proizvodnju za cijelo razdoblje (od 1995.) provesti kod velike revizije nacionalnih računa u rujnu 2019.

Ne propustite priliku za druženje s najistaknutijim stručnjacima iz bankarskog i financijskog sektora i, ako još niste, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 7. Susretu guvernera i bankara regije koji se održava 14. i 15. ožujka u Savudriji.

Istovremeno je uprava za račune države (EDP) inzistirala da se podaci isprave odmah i to isključivo za razdoblje od 2013. godine. Navedeno je uzrokovalo neusklađenost dijela varijabli između dva izvora, što je vidljivo u sektorskim računima. Naime, razdiobu subvencija je bilo jednostavno proizvesti za nova razdoblja, no za ranija je trebalo provjeriti obilježja svih danih subvencija, što je iznimno velik posao, a koji je baš nedavno završen.

Dakle, Zavod je poduzeo mjere da se sektorski računi što prije objave, no za punu usklađenost cijelog seta računa trebat će pričekati istek derogacija propisanih Uredbom 549/2013 te objavu revidiranog BDP-a u rujnu ove godine. Komisija je o svemu obaviještena i nema nikakvog razloga za zabrinutost oko kvalitete makroekonomskih podataka za Republiku Hrvatsku.