07. ožujak 2019.

Kroji li Svjetska banka hrvatsku Nacionalnu razvojnu strategiju 2030?

Kad god se u poslovnom tjedniku Lider pokrene tema Nacionalne razvojne strategije 2030 (NRS 2030), redakciji dolaze pitanja kako to da je Svjetska banka glavni kreator te strategije kojoj je cilj postaviti temelje za povećanje potencijala gospodarskog rasta i razvoja, a ne neka domaća institucija. Koja je zapravo uloga Svjetske banke u izradi NRS-a za Lider je protumačilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) koje je Vlada imenovala koordinatorom za izradu tog strateškog dokumenta.

- Ministarstvo je ugovorilo savjetodavne usluge Svjetske banke za projekt podrške uspostavi sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, u sklopu kojega Svjetska banka izrađuje analitičke podloge za izradu NRS 2030. Svjetska banka, kroz ovaj ugovor, u prvom redu daje podršku MRRFEU u dijelu razrade metodologije i postupaka za cjelokupni sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH - kažu iz resora ministrice Gabrijele Žalac koja je tu suradnju započela u svibnju prošle godine potpisavši ugovor s voditeljicom Ureda Svjetske banke za Hrvatsku Elisabettom Capannelli. Fiksna naknada za taj projekt koji će trajati 26 mjeseci iznosi 4,3 milijuna eura, a financira se Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija 2014-2020".

Analitičke podloge za NRS 2030 izrađuju se u 12 tematskih područja, a Svjetska banka je za njihovu izradu dobila smjernice od Koordinacijskog tijela te 12 radnih skupina za tematska područja i horizontalne politike za izradu NRS 2030.

Tri komponente savjetodavnih usluga

1. Podrška u pripremi Nacionalne razvojne strategije do 2030 (NRS 2030) - u vidu pripreme analitičkih podloga i ex ante vrednovanja strategije 2. Podrška cjelokupnoj uspostavi  i provedbi sustava strateškog planiranja 3. Razvoj kapaciteta za strateško planiranje i olakšavanje provedbe reforme

Dio ugovora je i da Svjetska banka asistira u izradi jednog nacionalnog razvojnog plana i provedbenog programa za jedno pilot ministarstvo. Međutim, tu završava doprinos te međunarodne financijske institucije hrvatskoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji koja mora biti završena do 2030., objašnjavaju iz MRRFEU.

- Svjetska banka nije kreator NRS 2030. U izradu NRS 2030 uključeno je više od 600 dionika iz javnog, znanstveno istraživačkog, civilnog i privatnog sektora kroz radne skupine te građani RH - opovrgavaju iz Ministarstva kuloarske tvrdnje od kojih im se vjerojatno diže kosa na glavi budući da je dosad uloženo mnogo truda u NRS što podcrtavaju činjenicom da je održano 46 događaja na temu "Hrvatska kakvu želimo 2030.", provedeno je 300 sati u raspravi u koje je bilo uključeno 1,159 sudionika, ispunjeno 1780 online upitnika građana s prijedlozima o razvojnim prioritetima.

Naglašavaju kako je osnovan Upravljački odbor te Međuresorna radna skupina za izradu NRS 2030 te 13 ekspertnih skupina, u koje su uključeni predstavnici resornih tijela državne uprave, predstavnici Izvršne radne skupine, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnici velikih, srednjih i malih poduzetnika, predstavnici hrvatskih klastera konkurentnosti i ostalih gospodarskih udruženja, predstavnici znanstveno-istraživačkog sektora, predstavnici civilnog sektora, predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnici civilnog sektora. Također, na regionalnoj razini uključeni su i župani te direktori županijskih razvojnih agencija putem Razvojnih foruma, bilateralnih i multilateralnih sastanaka, radionica i okruglih stolova.

- Svjetska banka nije uključena izravno u rad ekspertnih skupina, ali kao savjetodavna podrška za uspostavu sustava strateškog planiranja, sudjeluje u metodološkim radionicama koje MRRFEU organizira za voditelje ekspertnih skupina na početku i na kraju svake etape izrade NRS 2030 te izrađuje analitičke podloge za resorna tijela državne uprave koja su nositelji radnih skupina - zaključuju.

Svjetska banka do zaključenja ovog članka nije odgovorila na naš upit o utjecaju koji imaju na NRS 2030.

- Ujedinit ćemo svoje globalno stručno znanje i iskustvo kako bismo pomogli hrvatskim tijelima u osnaživanju nacionalnog okvira za strateško planiranje. To je ključno za uspješnu provedbu vladinog programa politika i za učinkovito iskorištavanje nacionalnih sredstava i sredstava EU-a. Radujemo se uspješnoj provedbi ovih važnih aktivnosti u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - izjavila je Elisabetta Capannelli, voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku, pri potpisivanju ugovora o suradnju na tom velikom i strateški važnom projektu za RH.

Najistaknutiji stručnjaci iz bankarskog i financijskog sektora dolaze na 7. Susret guvernera i bankara regije koji se održava 14. i 15. ožujka u Savudriji. Ako još niste, prijavite se na vrijeme i popričajte i o ovoj temi s kreatorima monetarne politike u regiji.