12. srpanj 2019.

Laboratorijskom centru Končar – Instituta za elektrotehniku uručena potvrda o akreditaciji

Laboratorijski centar Končar – Instituta za elektrotehniku uspješno je proveo akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Potvrdu o akreditaciji, čime je potvrđena neovisnost i stručnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja, predsjedniku Uprave  – Instituta za elektrotehniku dr. sc. Siniši Marijanu uručio je v.d. ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije Tihomir Babić.

Domaćin svečanosti koja je održana u Poslovnom neboderu Končara bila je Uprava na čelu s predsjednikom Darinkom Bagom, a događaju su prisustvovali ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić te predsjednik Nadzornog odbora Luka Gašpar.

Laboratorijski centar Končar – Instituta za elektrotehniku nastao je zbog potreba društava Grupe Končar i hrvatskog gospodarstva te kao odgovor na zahtjeve globalnog tržišta. Svakodnevno se od gospodarstvenika koji nude svoje proizvode na globalnome tržištu traži da organiziraju svoje procese u skladu s međunarodnim normama. Tijekom nastanka, kako bi se izbjegle različite administrativne prepreke, proizvod mora imati potvrđenu kvalitetu kroz ispitivanje u skladu sa zahtjevima normi. Tražeći suvremen i učinkovit pristup tržištu proizvoda i usluga osnovan je Laboratorijski centar.

Laboratorijski centar čini osam laboratorija osposobljenih za provođenje brojnih metoda ispitivanja i umjeravanja prema zahtjevima međunarodnih normi i tehničkih specifikacija. Svoje usluge nudi u područjima: visokonaponska i niskonaponska energetska oprema, svojstava materijala, utjecaj okoliša, elektromagnetska kompatibilnost, električna sigurnost, radijska oprema, plinski uređaji, izvori elektromagnetskih polja, niskonaponske električne instalacije i sustavi zaštite od munja, akustika (buka) te ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava materijala.

Laboratorijski centar temelji svoj rad na 70-godišnjem iskustvu, kompetencijama stručnjaka – Instituta za elektrotehniku, kvaliteti, brzini te suvremenoj ispitnoj i mjernoj opremi. Nakon 20 godina rada u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi pojedinačnih laboratorija, osnovan je Laboratorijski centar koji omogućava brojne usluge ispitivanja proizvoda na jednom mjestu, tzv. ‘one-stop testing‘ pristup.